ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ιδιότητα / Θέση Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας

Πτυχίο / δίπλωμα 1982, Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης., Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 1988, MSc in Computer Science, University of Dundee, U.K.
Διδακτορικό δίπλωμα 2004, Scheduling and Assignment of CPU-Intensive Tasks on Large Heterogeneous Distributed Systems, School of Computer Science, University College Dublin, Ireland
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία 2019, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

2017-2019: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

2013-2017: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

2006-2013: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας,

2002-2006: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας,

1988-2002: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τ.Ε.Ι. Λάρισας,

1997-2002: Υπεύθυνος Πληροφορικής, Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Λάρισας,

1996-1997: Υπεύθυνος Πληροφορικής, Βιομηχανία Αφοι Παπαγιάννη

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα High performance computing, Distributed, parallel, and multi-core programming, Cloud Computing, Increasing the performance of clustering techniques, Point anomalies detection
Επιλεγμένα δημοσιεύματα Ilias K. Savvas, Dimitrios Tselios, and Georgia Garani, “Distributed and Multi-Core Version of k-means Algorithm”, Int. J. of Grid and Utility Computing, Vol.10. No. 3, pages: 283-291, 2019

Ilias K. Savvas, A. V. Chernov, M. A. Butakova, and C. Chaikalis, “Increasing the Quality and Performance of N-Dimensional Point Anomaly Detection in Traffic Using PCA and DBSCAN”, 26th Telecommunications forum TELFOR 2018, Serbia, Belgrade, November 20-21, 2018, (financially supported from the Russian Foundation for Basic Research)

Ilias K. Savvas, A. V. Chernov, M. A. Butakova, and C. Chaikalis, “Increasing the Quality and Performance of N-Dimensional Point Anomaly Detection in Traffic Using PCA and DBSCAN”, 26th Telecommunications forum TELFOR 2018, Serbia, Belgrade, November 20-21, 2018, (financially supported from the Russian Foundation for Basic Research)

Ilias K. Savvas, and Georgia N. Sofianidou, “A novel near-parallel version of k-means algorithm for n-dimensional data objects using MPI”, Int. J. of Grid and Utility Computing, Volume 7 (2), pages: 80-91, 2016

Ilias K. Savvas, Georgia N. Sofianidou, and M-Tahar Kechadi, Book Chapter: “Applying the K-Means Algorithm in Big Raw Data Sets with Hadoop and MapReduce”, Book Title: Big Data Management, Technologies, and Applications, Publisher: IGI Global, 2014, pages: 23-46.

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Συμπληρωματικά στοιχεία Best Paper Awards:

George Kakarontzas and Ilias K. Savvas, “Agent-Based Resource Discovery and Selection for Dynamic Grids”, IEEE Computer Society Press, WETICE 2006/Emerging Technologies for Next-generation GRID, ETNGRID 2006, pages 195-200, Manchester, U.K., June 2006

Ilias K Savvas and Tahar Kechadi, “Task Scheduling Using the Tabu Search Heuristic Technique”, 16ο All Greek Conference of Project Management, Larissa, Sept. 2003