ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Υ406

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Σαμαράς Νικόλαος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
 • να κατανοεί πλήρως την πολυπλοκότητα της δικτύωσης των υπολογιστών,
 • να γνωρίζει άριστα τις αρχές και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε κάθε επίπεδο,
 • να αντιλαμβάνεται πως λειτουργούν συνδυαστικά όλα τα τμήματα μεταξύ τους,
 • να επιλέγει τις βέλτιστες τεχνολογίες και μεθοδολογίες δικτύωσης ανά περίπτωση,
 • να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω στην πράξη

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

Ι.   Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο

 • Τι Είναι το Διαδίκτυο
 • Επίπεδα Πρωτοκόλλων και τα Μοντέλα Υπηρεσιών τους, κ.α.

II.  Επίπεδο Εφαρμογής

 • Αρχές Δικτυακών Εφαρμογών
 • Το Web και το ΗΤΤΡ
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στο Διαδίκτυο
 • DNS–Η Υπηρεσία Καταλόγου Διαδικτύου
 • Διανομή Αρχείων Μεταξύ Ομότιμων Δικτύων
 • Προγραμματισμός Socket: Δημιουργώντας Δικτυακές Εφαρμογές, κ.α.

III.  Επίπεδο Μεταφοράς

 • Εισαγωγή και Υπηρεσίες Επιπέδου Μεταφοράς
 • Πολύπλεξη και Αποπολύπλεξη
 • Ασυνδεσμική Μεταφορά: UDP
 • Αρχές Αξιόπιστης Μεταφοράς Δεδομένων
 • Συνδεσμική Μεταφορά: TCP, κ.α.

IV.  Επίπεδο Δικτύου: Επίπεδο Δεδομένων

 • Επισκόπηση του Επιπέδου Δικτύου
 • Το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (ΙΡ): IPv4, Διευθυνσιοδότηση, IPv6, κ.α.

V.  Επίπεδο Δικτύου: Επίπεδο Ελέγχου

 • Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
 • Δρομολόγηση Ενδοαυτόνομου Συστήματος στο Διαδίκτυο: OSFP
 • Δρομολόγηση Ανάμεσα σε ISP: BGP
 • Το SDN Επίπεδο Ελέγχου
 • ICMP: Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μηνυμάτων Διαδικτύου
 • Διαχείριση Δικτύου και SNMP, κ.α.

VI.  Το Επίπεδο Ζεύξης και Δίκτυα Τοπικής Περιοχής

 • Τεχνικές Ανίχνευσης και Διόρθωσης Σφαλμάτων
 • Πρωτόκολλα και Ζεύξεις Πολλαπλής Προσπέλασης
 • Δίκτυα Τοπικής Περιοχής (LAN) Μεταγωγής
 • Εικονικές Ζεύξεις: Ένα Δίκτυο ως Επίπεδο Ζεύξης, κ.α.

VII.  Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

 • WiFi: Ασύρματα Δίκτυα Τοπικής Περιοχής 802.11
 • Προσπέλαση στο Διαδίκτυο μέσω Κυψελωτών Δικτύων
 • Διαχείριση Κινητικότητας: Αρχές
 • Mobile IP
 • Διαχείριση Κινητικότητας σε Κυψελωτά Δίκτυα, κ.α.

VIII. Δικτύωση Πολυμέσων

 • Δικτυακές Εφαρμογές Πολυμέσων
 • Αποθηκευμένο Βίντεο Συνεχούς Ροής
 • Φωνή-επάνω-από-IP
 • Πρωτόκολλα για Εφαρμογές Συνομιλίας σε Πραγματικό Χρόνο, κ.α.