ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Γκανάτσιου Χρυσούλα

Μεταδιδάκτορας
email:
chganats-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μελέτη κυκλωματικών ανελίξεων διακριτού, συνεχούς χρόνου που συνδέονται με τυχαίους περιπάτους σε σταθερά, τυχαία περιβάλλοντα. Εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μάργαρης Αθανάσιος

Μεταδιδάκτορας
email:
atmargaris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών, συγκριτική αξιολόγηση παράλληλων βιβλιοθηκών και υλοποίηση εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Γραβάνης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dgravanis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αρχιτεκτονικές Μικροϋπηρεσιών και Μονολιθικές Αρχιτεκτονικές: Πώς να επιλέξετε την αποτελεσματικότερη αρχιτεκτονική λογισμικού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Δρογκούλα Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mdrogkoula-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για Μοντέλα Αξιολόγησης Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης και Soft Computing

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Καραμήτρος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
geokaramitros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Επανασχηματιζόμενες Δομές – Αρχιτεκτονικές για 5GV2X Συστήματα

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κων/νος

Μπανιά Αρετή

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aretibania-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Μπολτσή Αγγελική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aboltsi-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μοντέλα προσομοίωσης τεχνολογιών 5G/IoT και μέθοδοι συνεργασίας κατανεμημένων εικονικών και απομακρυσμένων εργαστηρίων​.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Παπαστεργίου Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gpapastergiou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιστοποίηση Τοπολογίας και Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και ΙοΤ μέσω Ευρετικών Μεθόδων και Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Σαμπάνη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
masampani-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετά-Κβαντικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τζήμος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dimitzim3-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική ων Απαιτήσεων Λογισμικού

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Χλωρός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dichloros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εξελικτική σχεδίαση αντικειμένων και αρχιτεκτονική σχεδίαση στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Μακρής Χρ. Γεώργιος

Μεταδιδάκτορας
email:
makris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετα-Κβαντικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Μετα-Κβαντική Κρυπτανάλυση τους (Post-Quantum Cryptographic Algorithms and Post-Quantum Cryptalanlysis).

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Αβραμούλη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mavramouli-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Κβαντική Μηχανική Μάθηση στην Ανακάλυψη Φαρμάκων

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Δράκος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gdrakos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Deep Multimodal Representation Learning

Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Γεώργιος

Εξάρχου Βασιλική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
exarchou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών και οι επιπτώσεις του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μπακαγιάννης Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
ibakagiannis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αντιστοιχίζοντας Επιχειρηματικούς Δείκτες Απόδοσης και Στόχους Μηχανικής Μάθησης

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Μπαρμπούτης-Νάκας Αντώνιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
abarmpout-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανακατασκευή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού με Στόχο τον Εκσυγχρονισμό τους.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Οικονόμου Ασπασία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aspoikonomou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Γραμματισμός Κβαντικής Υπολογιστικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Πετρωτός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dpetrotos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μέθοδοι και εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων στο πεδίο της εμπορικής εκμετάλλευσης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Σκουλαρίκης Κυριάκος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
kyriskou1-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Η Μηχανική Μάθηση σε Κατανεμημένα Συστήματα χρησιμοποιώντας το οικοσύστημα Hadoop και ο συνδυασμός της με το Edge Computing.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Χατζούλης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dchatzoulis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιωμένες τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού για μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κωνσταντίνος