ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Γκανάτσιου Χρυσούλα

Μεταδιδάκτορας
email:
chganats-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μελέτη κυκλωματικών ανελίξεων διακριτού, συνεχούς χρόνου που συνδέονται με τυχαίους περιπάτους σε σταθερά, τυχαία περιβάλλοντα. Εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Γαλάνης Ηλίας

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
iliagala1-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Machine learning using complex quantum systems.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Δράκος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gdrakos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Deep Multimodal Representation Learning

Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Γεώργιος

Καραμήτρος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
geokaramitros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Επανασχηματιζόμενες Δομές – Αρχιτεκτονικές για 5GV2X Συστήματα (Reconfigurable Structures for 5GV2X Systems).

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κων/νος

Μπανιά Αρετή

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aretibania-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών (Disaster Risk Management)

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Μπολτσή Αγγελική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aboltsi-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μοντέλα προσομοίωσης τεχνολογιών 5G/IoT και μέθοδοι συνεργασίας κατανεμημένων εικονικών και απομακρυσμένων εργαστηρίων​.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Σαμπάνη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
masampani-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετά-Κβαντικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι (Post – Quantum Cryptographic Algorithms)

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τζήμος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dimitzim3-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική ων Απαιτήσεων Λογισμικού (Applying Artificial Intelligence in Software Requirements Engineering).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Αβραμούλη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mavramouli-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Κβαντική Μηχανική Μάθηση στην Ανακάλυψη Φαρμάκων

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Γραβάνης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dgravanis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αρχιτεκτονικές Μικροϋπηρεσιών και Μονολιθικές Αρχιτεκτονικές: Πώς να επιλέξετε την αποτελεσματικότερη αρχιτεκτονική λογισμικού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Εξάρχου Βασιλική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
exarchou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών και οι επιπτώσεις του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μπακαγιάννης Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
ibakagiannis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αντιστοιχίζοντας Επιχειρηματικούς Δείκτες Απόδοσης και Στόχους Μηχανικής Μάθησης (Aligning Business Key Performance Indicators and Machine Learning Objectives).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Μπαρμπούτης-Νάκας Αντώνιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
abarmpout-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανακατασκευή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού με Στόχο τον Εκσυγχρονισμό τους.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Παπαστεργίου Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gpapastergiou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιστοποίηση Τοπολογίας και Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και ΙοΤ μέσω Ευρετικών Μεθόδων και Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Σκουλαρίκης Κυριάκος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
kyriskou1-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Η Μηχανική Μάθηση σε Κατανεμημένα Συστήματα χρησιμοποιώντας το οικοσύστημα Hadoop και ο συνδυασμός της με το Edge Computing.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Χατζούλης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dchatzoulis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιωμένες τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού για μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών (Improved channel coding structures for future mobile communication systems).

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κωνσταντίνος