ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες

Μεταδιδάκτορες

Γκανάτσιου Χρυσούλα

Μεταδιδάκτορας
email:
chganats-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μελέτη κυκλωματικών ανελίξεων διακριτού, συνεχούς χρόνου που συνδέονται με τυχαίους περιπάτους σε σταθερά, τυχαία περιβάλλοντα. Εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος

Μεταδιδάκτορας
email: kkalovr
-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ψηφιακά Συστήματα Επόμενης Γενιάς με Έμφαση στις Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού και τα Ενσωματωμένα Συστήματα Μετρήσεων για την Εκπαίδευση Μηχανικών (Next Generation Digital Systems with emphasis on Open Hardware Technologies and Embedded Measurement Systems for Engineering Education).

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος-Θρασύβουλος

Κοσμάνος Δημήτριος

Μεταδιδάκτορας
email:
dikosman​-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Σενάρια προσομοίωσης για ασφαλή, αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα (Simulation scenarios for safe, autonomous and connected vehicles).

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κωνσταντίνος

Μακρής Χρ. Γεώργιος

Μεταδιδάκτορας
email:
makris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετα-Κβαντικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Μετα-Κβαντική Κρυπτανάλυση τους (Post-Quantum Cryptographic Algorithms and Post-Quantum Cryptalanlysis).

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μάργαρης Αθανάσιος

Μεταδιδάκτορας
email:
atmargaris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών, συγκριτική αξιολόγηση παράλληλων βιβλιοθηκών και υλοποίηση εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τσιπουρλιάνος Ανδρέας

Μεταδιδάκτορας
email:
a.tsipourlianos at gmail.com

Αντικείμενο Έρευνας:
Τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένοι αλγόριθμοι στην ανάλυση ομικών δεδομένων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αβραμούλη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mavramouli-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Κβαντική Μηχανική Μάθηση στην Ανακάλυψη Φαρμάκων

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Γραβάνης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dgravanis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αρχιτεκτονικές Μικροϋπηρεσιών και Μονολιθικές Αρχιτεκτονικές: Πώς να επιλέξετε την αποτελεσματικότερη αρχιτεκτονική λογισμικού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Εξάρχου Βασιλική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
exarchou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών και οι επιπτώσεις του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μπακαγιάννης Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
ibakagiannis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αντιστοιχίζοντας Επιχειρηματικούς Δείκτες Απόδοσης και Στόχους Μηχανικής Μάθησης

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Μπανιά Αρετή

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aretibania-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Μπολτσή Αγγελική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aboltsi-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μοντέλα προσομοίωσης τεχνολογιών 5G/IoT και μέθοδοι συνεργασίας κατανεμημένων εικονικών και απομακρυσμένων εργαστηρίων​.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Παπαστεργίου Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gpapastergiou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιστοποίηση Τοπολογίας και Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και ΙοΤ μέσω Ευρετικών Μεθόδων και Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Σαμπάνη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
masampani-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετά-Κβαντικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τζήμος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dimitzim3-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική ων Απαιτήσεων Λογισμικού

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Χατζούλης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dchatzoulis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιωμένες τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού για μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κωνσταντίνος

Χλωρός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dichloros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εξελικτική σχεδίαση αντικειμένων και αρχιτεκτονική σχεδίαση στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Βελλιανίτη Χριστιάνα

Υποψήφια Διδάκτορας
email: cvellianiti
-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Πλαίσιο θετικής ψυχολογίας για μηχανικούς λογισμικού εργαζόμενους εξ’ αποστάσεως

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Δρογκούλα Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mdrogkoula-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για Μοντέλα Αξιολόγησης Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης και Soft Computing

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Καραμήτρος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
geokaramitros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Επανασχηματιζόμενες Δομές – Αρχιτεκτονικές για 5GV2X Συστήματα

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κων/νος

Μαντώς Παναγιώτης

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
panamant2-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μηχανική μάθηση για την περίληψη κώδικα

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Μπαρμπούτης-Νάκας Αντώνιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
abarmpout-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανακατασκευή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού με Στόχο τον Εκσυγχρονισμό τους.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Οικονόμου Ασπασία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aspoikonomou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Γραμματισμός Κβαντικής Υπολογιστικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Πετρωτός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dpetrotos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μέθοδοι και εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων στο πεδίο της εμπορικής εκμετάλλευσης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Σκουλαρίκης Κυριάκος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
kyriskou1-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Η Μηχανική Μάθηση σε Κατανεμημένα Συστήματα χρησιμοποιώντας το οικοσύστημα Hadoop και ο συνδυασμός της με το Edge Computing.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τασιόπουλος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dimtasiopoulos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Τεχνικές διαστρωμάτωσης για πρόβλεψη και αποφυγή επιθέσεων σε υποδομές VANET και IoT επόμενης γενιάς βασισμένες σε Μηχανική Μάθηση

Επιβλέπων Καθηγητής: Απόστολος Ξενάκης