ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Γκανάτσιου Χρυσούλα

Μεταδιδάκτορας
email:
chganats-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μελέτη κυκλωματικών ανελίξεων διακριτού, συνεχούς χρόνου που συνδέονται με τυχαίους περιπάτους σε σταθερά, τυχαία περιβάλλοντα. Εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μάργαρης Αθανάσιος

Μεταδιδάκτορας
email:
atmargaris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών, συγκριτική αξιολόγηση παράλληλων βιβλιοθηκών και υλοποίηση εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης. (Parallel application development, benchmarking of parallel libraries, and performance evaluation tools implementation).

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

 

Γραβάνης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dgravanis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αρχιτεκτονικές Μικροϋπηρεσιών και Μονολιθικές Αρχιτεκτονικές: Πώς να επιλέξετε την αποτελεσματικότερη αρχιτεκτονική λογισμικού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Δρογκούλα Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mdrogkoula-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για Μοντέλα Αξιολόγησης Αειφόρου Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης και Soft Computing (Decision Support Systems for Sustainable Development and Spatial Planning Assessment Models in the Thessaly Region based on Machine Learning and Soft Computing Methodologies)

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Καραμήτρος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
geokaramitros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Επανασχηματιζόμενες Δομές – Αρχιτεκτονικές για 5GV2X Συστήματα (Reconfigurable Structures for 5GV2X Systems).

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κων/νος

Μπανιά Αρετή

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aretibania-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών (Disaster Risk Management)

Επιβλέπων Καθηγητής: Σαμαράς Νικόλαος

Μπολτσή Αγγελική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
aboltsi-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μοντέλα προσομοίωσης τεχνολογιών 5G/IoT και μέθοδοι συνεργασίας κατανεμημένων εικονικών και απομακρυσμένων εργαστηρίων​.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Πετρωτός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dpetrotos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μέθοδοι και εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων στο πεδίο της εμπορικής εκμετάλλευσης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Σκουλαρίκης Κυριάκος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
kyriskou1-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Η Μηχανική Μάθηση σε Κατανεμημένα Συστήματα χρησιμοποιώντας το οικοσύστημα Hadoop και ο συνδυασμός της με το Edge Computing.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Χατζούλης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dchatzoulis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιωμένες τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού για μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών (Improved channel coding structures for future mobile communication systems).

Επιβλέπων Καθηγητής: Χαϊκάλης Κωνσταντίνος

Μακρής Χρ. Γεώργιος

Μεταδιδάκτορας
email:
makris-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετα-Κβαντικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Μετα-Κβαντική Κρυπτανάλυση τους (Post-Quantum Cryptographic Algorithms and Post-Quantum Cryptalanlysis).

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Αβραμούλη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
mavramouli-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Κβαντική Μηχανική Μάθηση στην Ανακάλυψη Φαρμάκων

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Δράκος Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gdrakos-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Deep Multimodal Representation Learning

Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Γεώργιος

Εξάρχου Βασιλική

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
exarchou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών και οι επιπτώσεις του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Μπακαγιάννης Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
ibakagiannis-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Αντιστοιχίζοντας Επιχειρηματικούς Δείκτες Απόδοσης και Στόχους Μηχανικής Μάθησης (Aligning Business Key Performance Indicators and Machine Learning Objectives).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Μπαρμπούτης-Νάκας Αντώνιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
abarmpout-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Ανακατασκευή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού με Στόχο τον Εκσυγχρονισμό τους.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος

Παπαστεργίου Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
gpapastergiou-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Βελτιστοποίηση Τοπολογίας και Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και ΙοΤ μέσω Ευρετικών Μεθόδων και Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ξενάκης Απόστολος

Σαμπάνη Μαρία

Υποψήφια Διδάκτορας
email:
masampani-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Μετά-Κβαντικοί Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι (Post – Quantum Cryptographic Algorithms)

Επιβλέπων Καθηγητής: Σάββας Ηλίας

Τζήμος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dimitzim3-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική ων Απαιτήσεων Λογισμικού (Applying Artificial Intelligence in Software Requirements Engineering).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γερογιάννης Βασίλειος

Χλωρός Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας
email:
dichloros-at-uth.gr

Αντικείμενο Έρευνας:
Εξελικτική σχεδίαση αντικειμένων και αρχιτεκτονική σχεδίαση στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης (Evolutionary object and architecture design in agile methods).

Επιβλέπων Καθηγητής: Κακαρόντζας Γεώργιος