ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία

Κωδικός Μαθήματος

Ε610

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Σαμαράς Νικόλαος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Αναπτύσσονται οι έννοιες του πληροφοριακού μοντέλου Βιομηχανίας και των ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής. Αναλύονται οι έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, κλειστής και ανοικτής αρχιτεκτονικής, των συστημάτων πραγματικού χρόνου, και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων. Επεξηγούνται οι αρχές και τα εργαλεία σχεδίασης βιομηχανικού λογισμικού. Περιγράφονται οι αρχές των βιομηχανικών δικτύων δεδομένων και ελέγχου και δίνονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Πληροφορικό μοντέλο Βιομηχανικού Οργανισμού.
 • Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM).
 • Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου (DCS) κλειστής αρχιτεκτονικής.
 • Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου, με κρισιμότητα ασφάλειας.
 • Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).
 • Κατανεμημένα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής.
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).
 • Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών. Υπολογιστές στην παραγωγή. Διαθεσιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων. Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού.
 • Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής.
 • Γλώσσες προγραμματισμού, Εργαλεία μηχανικής λογισμικού.
 • Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας, λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων.
 • Προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός.
 • Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. Εικονική πραγματικότητα στη βιομηχανία.
 • Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα.
 • Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.