ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Θεωρία Γραφημάτων

Κωδικός Μαθήματος

Ε605

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Ταμπόσης

?

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση της θεωρίας γραφημάτων και των εφαρμογών της στη μοντελοποίηση και αλγοριθμική επίλυση πρακτικών προβλημάτων σχετικών με τα δίκτυα δεδομένων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Ορισμοί και είδη γραφημάτων, Ισομορφισμός Γραφημάτων
  • Αναπαράσταση Γραφημάτων
  • Δένδρα, Δένδρα Επικάλυψης, Ελάχιστα Δένδρα Επικάλυψης, Αλγόριθμος Prim και Kruskal, διάσχιση δένδρων
  • Συνεκτικές συνιστώσες, διαδρομές Euler και Hamilton
  • Αλγόριθμοι Ελάχιστων Μονοπατιών και Δρομολόγηση στα Δίκτυα Δεδομένων
  • Ροές σε Δίκτυα, θεώρημα max flow-min cut