ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Ε606

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Χαραλάμπους Ονούφριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή σε βασικές έννοιες μετεωρολογίας και κλιματολογίας εστιάζοντας στην φυσική της ατμόσφαιρας και την εφαρμογή των ψηφιακών συστημάτων στις μετρήσεις και την αριθμητική πρόγνωση του καιρού.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Βασικές έννοιες της ατμόσφαιρας
  • Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας
  • Δυναμική της ατμόσφαιρας
  • Αέριες μάζες και μέτωπα
  • Ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα
  • Αριθμητική πρόγνωση καιρού
  • Μετεωρολογικά όργανα
  • Εισαγωγή στην κλιματολογία και την κλιματική αλλαγή

Η σελίδα του Μετεωρολογικού Σταθμού του ΤΨΣ (Γαιόπολις)