ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Κωδικός Μαθήματος

Ε604

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Πέτρος Λάμψας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση και τυποποίηση εννοιών και τεχνολογιών των συστημάτων πραγματικού χρόνου και των ενσωματωμένων συστημάτων. Παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός πραγματικού χρόνου και η διαχείριση πόρων και εξετάζονται οι γλώσσες προγραμματισμού, τα λειτουργικά συστήματα, οι προσομοιωτές και το ενδιάμεσο λογισμικό για συστήματα πραγματικού χρόνου. Παρουσιάζονται επίσης ζητήματα σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και το Internet of Things (IoT). Το μάθημα περιλαμβάνει εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε STM32 MCUs.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Κατηγορίες και παραδείγματα συστημάτων πραγματικού χρόνου
 • Εισαγωγή στις μονάδες μικροελεγκτών (MCUs)
 • Προγραμματισμός μικροελεγκτών, διαχείριση I/O, διαχείριση χρονισμού και σημάτων διακοπής
 • Τεχνικές πολυ-διεργασίας και χρονοπρογραμματισμού στα ενσωματωμένα συστήματα
 • Διασύνδεση MCU με αναλογικά σήματα και αισθητήρες
 • Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (RTOS):
  • αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού σε λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου
  • επικοινωνία ανάμεσα σε διεργασίες, διαχείριση προτεραιοτήτων, έλεγχος χρονισμού
 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Internet of Things (IoT)
 • Μελέτες περιπτώσεων