ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ψηφιακά Συστήματα στον Πρωτογενή Τομέα

Κωδικός Μαθήματος

Ε708

Εξάμηνο Σπουδών

7 (Ζ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τη χρησιμότητα των υπηρεσιών τηλεματικής στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία),
 • να χρησιμοποιούν καινοτόμο εξοπλισμό παρακολούθησης και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων στον πρωτογενή τομέα,
 • να κατηγοριοποιούν τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εφαρμογές τηλεματικής στον πρωτογενή τομέα,
 • να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα νομιμότητας με τη χρήση έξυπνων συσκευών,
 • να υιοθετούν τις υπηρεσίες τηλεματικής στον πρωτογενή τομέα,
 • να γνωρίζουν την ασφάλεια των εξ αποστάσεως υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ορισμός και εργαλεία της ευφυούς γεωργίας
 • Ευφυή συστήματα ελέγχου – μικροελεγκτές – αισθητήρες
 • Τεχνολογίες δικτύου – πρωτόκολλα δικτύωσης
 • Big data – Cloud computing – IoT
 • Γεωργικά συστήματα πληροφοριών
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές στην κτηνοτροφία
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές στην αλιεία
 • Εφαρμογή τεχνικών στατιστικής ανάλυσης στον πρωτογενή τομέα

Διεύθυνση Μαθήματος στο eClass