ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ιδιότητα / Θέση Συμβασιούχος Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80)
Πτυχίο / δίπλωμα 1988. Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα.
Διδακτορικό δίπλωμα 1995. Διδακτορικό Δίπλωμα «Μελέτη μερικών εργοδικών συστημάτων που εμφανίζονται στη Μετρική Θεωρία Αριθμών», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα.
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία  1995-2019. Διδασκαλία σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών-Επιστημονική Συνεργάτης-ΤΕΙ Θεσσαλίας.

2002-2016, 2019-2020 (Χειμερινό Εξάμηνο). Διδασκαλία σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών- Συμβασιούχος Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2000-2002. Διδασκαλία σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών-Μέλος ΣΕΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2/2014-6/2014, 10/2015-2/2016. Συντονισμός και Διδασκαλία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Στοχαστικών Διαδικασιών, Στοχαστικά-Μαρκοβιανά Μοντέλα, Κυκλωματικές Αλυσίδες, Στατιστική Θεωρία και Μεθοδολογία, Μετροθεωρία Πιθανοτήτων με έμφαση στη Μαθηματική Ανάλυση, Μετροθεωρία Αριθμών, Εργοδική Θεωρία, Θεωρία Τελεστών με έμφαση στους Μαρκοβιανούς τελεστές.
Επιλεγμένα δημοσιεύματα Ch. Ganatsiou. “On a Gauss-Kuzmin-type problem for a generalized Gauss-Kuzmin operator”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol. 2011, Article Id 514746, 8 pages, 2011.

Ch. Ganatsiou. “On cycle representations of random walks in fixed, random environments”, 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, pp. 4628-4631, Dublin, Ireland, 21-26/8/2011.

Ch. Ganatsiou. “On the study of transience and recurrence of the Markov chain defined by directed weighted circuits associated with a random walk in fixed environment”, Journal of Probability and Statistics, vol. 2013, Article ID 424601, 5 pages, 2013.

Ch. Ganatsiou. “On cycle representations of discrete time birth-death processes”, 29th European Meeting of Statisticians, Budapest, Hungary, 20-25/7/2013.

Ch. Ganatsiou. “On the study of circuit chains associated with a random walk with jumps in fixed, random environments”, 7ECM-7th European Congress of Mathematics, Berlin, 18-22/7/2016.

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Μαθηματική Ανάλυση