ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΟΜΗΡΟΣ ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ

Ιδιότητα / Θέση Λέκτορας
Πτυχίο / δίπλωμα 1999, Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 2001, Δίκτυα Η/Υ, Πανεπιστήμιο Middlesex, Αγγλία
Διδακτορικό δίπλωμα 2019, Ενισχυμένο σημασιολογικό πλαίσιο για μοντελοποίηση και εκτέλεση αυτο-εξελισσόμενων εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών προς την εξατομικευμένη μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία 2019, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2003-2018 διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Μοντελοποίηση εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, Τεχνολογία λογισμικού
Επιλεγμένα δημοσιεύματα Iatrellis, O., Kameas, A. & Fitsilis, EDUC8 pathways: Executing Self-evolving and Personalized Intra-organizational Educational Processes, Evolving Systems (2019). https://doi.org/10.1007/s12530-019-09287-4

Omiros Iatrellis, Achilles Kameas, Panos Fitsilis, A novel integrated approach to the execution of personalized and self-evolving learning pathways, P. Educ Inf Technol (2019). https://doi.org/10.1007/s10639-018-9802-7

Iatrellis, O., Kameas, A. & Fitsilis, EDUC8 Ontology: Semantic Modeling of Multi-facet Learning Pathways P. Educ Inf Technol (2019). https://doi.org/10.1007/s10639-019-09877-4

Omiros Iatrellis, Panos Fitsilis, A review on Software Project Management Ontologies , International Journal of Information Technology Project Management, 9(4) ,(2018). https://doi.org/10.4018/IJITPM.2018100104

Omiros Iatrellis, Achilles Kameas, Panos Fitsilis Academic Advising Systems: A Systematic Literature Review of Empirical Evidence. Educ. Sci. (2017), 7, 90. https://doi.org/10.3390/educsci7040090

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα