ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ιδιότητα / Θέση Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Πτυχίο / δίπλωμα 2000, Πτυχίο Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 2019, ΜΔΕ Μηχανικών Η/Υ και  Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και Internet of Things, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ελλάδα (Περίοδος συγγραφής Μεταπτυχιακής Εργασίας)

2014, ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Παρακολούθηση Θεματικών Ενοτήτων)

Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία 2016 – σήμερα, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, Παν. Θεσσαλίας

2007 – 2016, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2004 – 2010,  Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, ARION A.B.E.E

1999 – 2000 , Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Optronics A.B.E.E.

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Διαδίκτυο των Πραγμάτων, e-health, πλατφόρμες IoT, Ηλεκτρονικοί αισθητήρες, Ενσωματωμένα συστήματα, Οπτοηλεκτρονική, Μικροεπεξεργαστές, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Πολυπλεξία Μήκους Κύματος, Δίκτυα υπολογιστών
Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Ψηφιακή Σχεδίαση
Συμπληρωματικά στοιχεία Ώρες Γραφείου  13:00 – 14:00