ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ηλεκτρονική

Κωδικός Μαθήματος

Υ203

Εξάμηνο Σπουδών

2 (B)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Χαϊκάλης Κων/νος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και καλύπτει την κυκλωματική υλοποίηση των βασικών ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών διατάξεων με transistor MOS, καθώς και την προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μέσω υπολογιστή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τη βασική θεωρία των ημιαγώγιμων υλικών, καθώς και τη φυσική κατασκευή και λειτουργία των transistor MOS τύπου-n και τύπου-p.
 • να γνωρίζει την υλοποίηση των βασικών λογικών πυλών μέσω transistor MOS (τεχνολογία CMOS) και να μπορεί να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους απόδοσής τους (καθυστέρηση και κατανάλωση ισχύος).
 • να γνωρίζει τη σχεδίαση των βασικών ενισχυτικών διατάξεων μέσω transistor MOS, και να μπορεί να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους απόδοσής τους (κέρδος και εύρος ζώνης).
 • να προσομοιώνει ηλεκτρονικά κυκλώματα μέσω υπολογιστή, μια διεργασία που καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα της διαδικασίας σχεδίασης πριν από την τελική υλοποίηση.

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασική θεωρία ημιαγωγών.
 • Ημιαγώγιμες δίοδοι.
 • Transistor MOS τύπου-p και τύπου-n.
 • Transistor MOS ως διακόπτης.
 • Λογικός αντιστροφέας και βασικές λογικές πύλες.
 • Καθυστέρηση μεταγωγής και κατανάλωση ισχύος λογικών πυλών.
 • Transistor MOS ως ενισχυτής.
 • Βασικά κυκλώματα ενισχυτών.
 • Κέρδος και εύρος ζώνης ενισχυτών.
 • Περιλαμβάνεται εργαστήριο ανάλυσης και προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με το πρόγραμμα SPICE.