ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ομάδα Κβαντικής Υπολογιστικής

Η Ομάδα Κβαντικής Υπολογιστικής (Quantum Computing Group) ασχολείται με την κβαντική υπολογιστική (quantum computing) και τον προγραμματισμό κβαντικών υπολογιστών (quantum programming/software), και υπό την καθοδήγηση του κ. Σάββα συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία (Μάρτιος 2021) του QGreece, του Ελληνικού κόμβου στο παγκόσμιο οικοσύστημα κβαντικών τεχνολογιών και λογισμικού QWorld.

Οι κβαντικοί υπολογιστές εκμεταλλεύονται φαινόμενα και ιδιότητες της κβαντομηχανικής όπως η υπέρθεση (super position) και η κβαντική διεμπλοκή (entanglement) με στόχο την εκτέλεση υπολογισμών.

Στόχος της ομάδας είναι η εκμάθηση και διάχυση της κβαντικής υπολογιστικής μέσω της ακόλουθης θεματολογίας:

  • Εισαγωγικές έννοιες κβαντικού προγραμματισμού με χρήση του qiskit.
  • Εισαγωγή στα κβαντικά συστήματα (Hadamard, υπέρθεση, κατάσταση και οπτικοποίηση ενός qubit, μέτρηση κυκλώματος).
  • Κβαντικοί τελεστές που επιδρούν σε ένα qubit.
  • Κβαντική Διεμπλοκή.
  • Αλγόριθμοι Grover και Bernstein – Vazirani.
  • Απομάκρυνση θορύβου σε πραγματικούς κβαντικούς υπολογιστές.
  • Εφαρμογές και δημιουργία παιχνιδιών σε κβαντικές μηχανές.

Σχετικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών: Ε810 – Κβαντικός Προγραμματισμός

Η Ομάδα Κβαντικής Υπολογιστικής στα κοινωνικά δίκτυα:

 

Ε810 – Κβαντικός Προγραμματισμός