ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Κωδικός Μαθήματος

Υ103

Εξάμηνο Σπουδών

1 (Α)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Λάμψας Πέτρος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές την πρώτη επαφή με βασικές αρχές της επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή. Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές διαδικαστικού προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας C. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν πρακτικά σε σειρά εργασιών όσα διδάχθηκαν στο μάθημα με στόχο την εμπέδωση εννοιών και τεχνικών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
  • Το μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής
  • Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές
  • Δομές ελέγχου, διακλαδώσεις, επαναλήψεις
  • Συναρτήσεις, εμβέλεια και διάρκεια ζωής μεταβλητών, πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις, αναδρομή
  • Συμβολοσειρές, Δείκτες
  • Πίνακες
  • Σύνθετοι τύποι δεδομένων
  • Διασυνδεμένες δομές δεδομένων
  • Χρήση βιβλιοθηκών