ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Κωδικός Μαθήματος

Υ103

Εξάμηνο Σπουδών

1 (Α)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Λάμψας Πέτρος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές την πρώτη επαφή με βασικές αρχές της επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή. Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές διαδικαστικού προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας C. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν πρακτικά – σε σειρά εργασιών – όσα διδάχθηκαν στο μάθημα με στόχο τη βαθύτερη εμπέδωση των εννοιών και τεχνικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τους τύπους δεδομένων και τις δομές ελέγχου της γλώσσας C.
 • Χρησιμοποιεί εργαλεία ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων.
 • Οργανώνει τον κώδικά του/της με αποδοτικό τρόπο.
 • Εφαρμόζει τη χρήση των βασικών δομών της γλώσσας C για την υλοποίηση αλγορίθμων και την επίλυση προβλημάτων.
 • Εντοπίζει συντακτικά και λογικά σφάλματα στα προγράμματα που αναπτύσσει.
 • Αναλύει τις απαιτήσεις προβλημάτων τα οποία πρόκειται να επιλυθούν με υπολογιστή και να συνθέτει αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων.
 • Εφαρμόζει τις κατάλληλες κάθε φορά δομές της γλώσσας προγραμματισμού C για την υλοποίηση των αλγοριθμικών λύσεων στις οποίες κατέληξε.
 • Συνεργασθεί με συναδέλφους του/της για την ανάπτυξη προγραμμάτων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό.
 • Το μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής.
 • Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές.
 • Δομές ελέγχου, διακλαδώσεις, επαναλήψεις.
 • Συναρτήσεις, εμβέλεια και διάρκεια ζωής μεταβλητών, κλήση συναρτήσεων, πέρασμα παραμέτρων.
 • Δείκτες.
 • Πίνακες.
 • Σύνθετοι τύποι δεδομένων.
 • Αναδρομή.
 • Δυναμικές, διασυνδεμένες δομές δεδομένων.
 • Χρήση βιβλιοθηκών.

Διεύθυνση Μαθήματος στο eClass