ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα Πανελλαδικών 2021: μια 2η ματιά στο ΤΨΣ

Φώτης Κόκκορας, Επίκ. Καθηγητής ΤΨΣ
Βασίλης Γερογιάννης, Καθηγητής και Πρόεδρος ΤΨΣ

%

κάλυψη θέσεων

%

των επιτυχόντων δήλωσαν το ΤΨΣ ως 1η προτίμηση

%

των επιτυχόντων δήλωσαν το ΤΨΣ στις 3 πρώτες προτιμήσεις

η καλύτερη βαθμολογία επιτυχόντα ΓΕΛ

Σε πρόσφατη ανάρτηση, λίγο μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είχαμε επισημάνει μερικές πρώτες θετικές διαπιστώσεις για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα:

 • Καλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι προσφερόμενες θέσεις (228 από ΓΕΛ και 28 από ΕΠΑΛ – 100% κάλυψη θέσεων).
 • Ανέβηκε η βάση εισαγωγής σε σχέση με το 2020 κατά 17.8% (συνέβαλε σε αυτό η Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής – ΕΒΕ που για το πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής διαμορφώθηκε φέτος στο 8.27 για υποψήφιους ΓΕΛ), αλλά έγινε και υπέρβαση της ΕΒΕ από τον τελευταίο επιτυχόντα ΓΕΛ κατά 6.5% (μικρή ένδειξη προτίμησης στο Τμήμα από καλύτερους απόφοιτους Λυκείου).
 • Το εύρος βαθμολογίας των επιτυχόντων στο ΤΨΣ ήταν από 8806 ως 17488 μόρια για προερχόμενους από ΓΕΛ (με ΕΒΕ 8.27) και από 14400 ως 17545 μόρια για προερχόμενους από ΕΠΑΛ (με ΕΒΕ 6.96).
 • Αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2020 το πλήθος των υποψηφίων που δήλωσαν το ΤΨΣ στις πρώτες 3 θέσεις επιλογής όπως και όσων τελικά ήταν και επιτυχόντες, που σημαίνει ότι οι επιτυχόντες στο Τμήμα έρχονται συνειδητά, γιατί το επιλέγουν και όχι γιατί έτσι έτυχε.

Εξετάζοντας τα δεδομένα υποψηφίων και επιτυχόντων σε σχέση με 39 άλλα τμήματα (πανελλαδικά) με γνωστικό αντικείμενο στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής (Πληροφορική, Η/Υ, Ψηφιακά Συστήματα – για ευκολία θα τα αποκαλούμε στη συνέχεια όλα με τον όρο “Τμήματα Πληροφορικής“), διαπιστώσαμε επιπρόσθετα θετικά στοιχεία για το ΤΨΣ. Ειδικότερα:

 1. Το ΤΨΣ είναι ψηλά στην προτίμηση των υποψηφίων που ενδιαφέρονται για σπουδές στην Πληροφορική καθώς:
  • ανήκει στα 12 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 31%), που τα δήλωσαν στην 1η θέση του μηχανογραφικού περισσότεροι από 150 υποψήφιοι από ΓΕΛ,
  • ανήκει στα 15 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 38.5%), που τα δήλωσαν στις πρώτες 3 θέσεις του μηχανογραφικού τους περισσότεροι από 400 υποψήφιοι ΓΕΛ,
  • ανήκει στα 5 από τα 39 “Τμήματα Πληροφορικής” πανελλαδικά (δηλαδή στο άνω 12%), που συγκέντρωσαν περισσότερες από 4000 προτιμήσεις αποφοίτων ΓΕΛ.
 1. Οι επιτυχόντες στο ΤΨΣ έρχονται συνειδητά στο Τμήμα καθώς:
  • Το ΤΨΣ ανήκει στο 10% των “Τμημάτων Πληροφορικής” πανελλαδικά (είναι ανάμεσα σε 4 από τα 39), όπου περισσότεροι από 100 επιτυχόντες από ΓΕΛ είχαν το τμήμα στην 1η θέση στο μηχανογραφικό τους.
  • Το ΤΨΣ ανήκει στο 10% των “Τμημάτων Πληροφορικής” πανελλαδικά (είναι ανάμεσα σε 4 από τα 39), όπου περισσότεροι από 170 επιτυχόντες από ΓΕΛ είχαν το τμήμα στην 3 πρώτες προτιμήσεις.
  • Τα 3/4 των επιτυχόντων στο ΤΨΣ από ΓΕΛ (75% ή 172 από τους 228) δήλωσαν το Τμήμα στις πρώτες 3 θέσεις του μηχανογραφικού τους.
  • Σχεδόν οι μισοί (47% ή 107 από τους 228) από τους επιτυχόντες στο Τμήμα από ΓΕΛ, δήλωσαν το Τμήμα στην 1η θέση του μηχανογραφικού τους.
 1. Το ΤΨΣ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές Πανελλαδικά.
  • Σε σχέση με όλα τα τμήματα ΑΕΙ πανελλαδικά (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου), διαπιστώνει κανείς ότι το ΤΨΣ βρίσκεται στο άνω 20% των τμημάτων που αποτελούν πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό των υποψήφιων φοιτητών. Αν δε δει κανείς τα αντίστοιχα νούμερα στους επιτυχόντες, το ΤΨΣ ανεβαίνει στο άνω 7% των πιο δημοφιλών τμημάτων, πανελλαδικά.

Για μία ακόμη φορά θερμά συγχαρητήρια από το διδακτικό/ερευνητικό/διοικητικό/τεχνικό προσωπικό του ΤΨΣ σε όλους τους επιτυχόντες, στις οικογένειές τους και στους καθηγητές τους!