ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση ΤΨΣ σε Λύκεια Θεσσαλονίκης

από | 2021-Μάι-25 | Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, παρουσιάστηκε το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ενημερωτική εκδήλωση προς μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση διοργάνωσε το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Α΄ Θεσσαλονίκης και η παρουσίαση έγινε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Γεώργιο Κακαρόντζα.

Η παρουσίαση του κ. Κακαρόντζα έδωσε έμφαση στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που καλύπτουν πλήρως το γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με εφαρμογές στην υλοποίηση Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή – πρακτικά κάθε σύγχρονη συσκευή τεχνολογίας που βρίσκεται γύρω μας!

Στην παρουσίαση τονίστηκε ότι οι απόφοιτοι του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής με ενδεικτικές θέσεις εργασίας όπως:

  • στην εκπαίδευση (ως εκπαιδευτικοί/καθηγητές Πληροφορικής),
  • στην έρευνα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο,
  • στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για συμβατικές, κινητές και ενσωματωμένες υπολογιστικές συσκευές,
  • στην ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό,
  • στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ακρίβειας στην πρωτογενή παραγωγή,
  • στην δικτύωση κάθε είδους συσκευής στο “διαδίκτυο των πραγμάτων”,
  • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως “εξόρυξη γνώσης από δεδομένα”, κ.α.

Έγινε επίσης αναφορά στα δύο σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων:

  • «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»
  • «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

καθώς και στη δυνατότητα σπουδών διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου.

Τέλος, έγινε αναφορά στο ειδικό πρόγραμμα επιπρόσθετων μαθημάτων που εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους απόφοιτους του Τμήματος, απαιτούμενο προσόν για το διορισμό τους σε θέσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

Ως Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τα στελέχη του 1ου ΚΕΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης για τη άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.