ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας
Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξέταση

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξέταση

Στη σελίδα Υπηρεσίες > Γραμματεία θα βρείτε βεβαίωση συμμετοχής σε εξέταση για όσους/-ες θέλουν να αιτιολογήσουν απουσία από εργασία, κτλ. Στέλνετε την βεβαίωση στον διδάσκοντα με email, συμπληρωμένη (αρχείο Word), και αυτός την υπογράφει και την προωθεί στη...