ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σίτιση-Στέγαση Ακαδ. Έτους 2021-22

από | 2021-Ιούν-11 | Φοιτητικά

Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση και Δικαιώματος Στέγασης Ακαδ. Έτους 2021-2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης και του δικαιώματος στέγασης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Υπενθυμίζεται ότι για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης-Στέγασης πρέπει να γίνει χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.

  • Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης  θα υποβάλλονται από την Tετάρτη 9 Ιουνίου έως και  την Τετάρτη  30 Ιουνίου 2021. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την  30η  Ιουνίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  • Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται από  την Tετάρτη 9 Ιουνίου έως και την  Τετάρτη  28 Ιουλίου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020).

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Μαρία Κουκουβάνη