ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Το πτυχίο του ΤΨΣ στα αποδεκτά για πλήρωση θέσεων “ΠΕ Πληροφορικής”

από | 2021-Δεκ-11 | Φοιτητικά

Σύμφωνα με ρητή διευκρίνιση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΑΣΕΠ) σε σχετική ερώτηση για λογαριασμό των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και του Πελοποννήσου:

“Στις προκηρύξεις/ανακοινώσεις που εκδίδει ή εγκρίνει το ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΕΙ από το οποίο κτήθηκε, περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.”

Άρα οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να διεκδικούν θέσεις “Πληροφορικής” σε διαγωνισμούς προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Η σχετική επιστολή: Πτυχίο Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων