ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ σε Γενική Συνέλευση ΤΨΣ

από | 2021-Δεκ-28 | Ανακοινώσεις

Tην Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής (υπάρχουν στη Γραμματεία), εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  εκλέγεται ο κ. Κυριατζής Βασίλειος ενώ στην θέση αναπληρωτή εκλέγεται η κα. Μπάλια Αναστασία.