ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Pragma IoT AE – Πρωτόκολλο Συνεργασίας με ΤΨΣ

από | 2022-Σεπ-25 | 1ης Σελίδας, Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την εταιρία Pragma Iot ΑΕ.

Η Pragma IoT AE (ίδρυση το 2017), είναι μια spin-off εταιρεία του CERTH-ITI, που δραστηριοποιείται στον τομέα Low Power Computing και Internet of Things. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, υποστηρίζει τις σύγχρονες ανάγκες IoT του κλάδου και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του Internet of Things τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα πελατών σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και πολυεθνικές εταιρείες.

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι:

  • Η απόκτηση από τους φοιτητές του ΤΨΣ επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους.
  • Η αφομοίωση από τους φοιτητές του ΤΨΣ των επιστημονικών γνώσεων, μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής/πρακτικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και της επαγγελματικής τους συνείδησης.
  • Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο της παραγωγής, της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του ΤΨΣ και της εταιρείας που θα συμβάλλει στην ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, στο πλαίσιο εκπόνησης κοινών ερευνητικών έργων, επιστημονικών δραστηριοτήτων, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και αμοιβαίως επωφελώς επαγγελματικών συνεργασιών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της Pragma Iot ΑΕ για την επίτευξη της συμφωνίας. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ωστε αυτή να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη για το Τμήμα μας, την Pragma IoT, και κυρίως για τους φοιτητές μας.