ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Δομές Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

Υ304

Εξάμηνο Σπουδών

3 (Γ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Σάββας Ηλίας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση και εκμάθηση των διάφορων δομών δεδομένων ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο προγραμματισμός υπολογιστικών  συσκευών. H καλή σχεδίαση δομών δεδομένων και αλγορίθμων επιτρέπουν την αποδοτικότερη λειτουργία προγραμμάτων αλλά και την βέλτιστη διαχείριση υπολογιστικών πόρων όπως για παράδειγμα την χρήση CPU ή/και μνήμης.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στην εκτίμηση απόδοσης ενός προγράμματος
  • Διαχείριση αρχείων δεδομένων (αρχεία κειμένου, εγγραφών, ευρετηριασμένα)
  • Πίνακες:
    • ταξινομήσεις (bubble, selection insertion, merge quick),
    • αναζητήσεις (απλή αναζήτηση, δυαδική, Fibonacci)
  • Δομές: Στοίβα, Ουρά, Λίστα, Δέντρα, Γράφοι
  • Ουρές προτεραιοτήτων