ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Δομές Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

Υ304

Εξάμηνο Σπουδών

3 (Γ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Σάββας Ηλίας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

 • Διαχειρίζεται και υλοποιεί σύνθετα προγράμματα που αφορούν αρχεία δεδομένων κάθε τύπου, ήτοι αρχεία κειμένου, εγγραφών αλλά και ευρετηριαμένων αρχείων.
 • Κατανοεί τη δομή, τη φύση και τη χρήση των θεμελιωδών δομών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πίνακες, Συνδεδεμένες λίστες, Στοίβες, Ουρές, Δέντρα
 • Υλοποιεί τις δομές δεδομένων σε C/C++/Python.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί με χρήση των δομών μεγάλα και σύνθετα προβλήματα.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην εκτίμηση απόδοσης ενός προγράμματος
 • Διαχείριση αρχείων δεδομένων (αρχεία κειμένου, εγγραφών, ευρετηριασμένα)
 • Πίνακες:
  • ταξινομήσεις (bubble, selection insertion, merge quick),
  • αναζητήσεις (απλή αναζήτηση, δυαδική, Fibonacci)
 • Δομές: Στοίβα, Ουρά, Λίστα, Δέντρα, Γράφοι
 • Ουρές προτεραιοτήτων