ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

Y402

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Γκαράνη Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Κατανόηση του ρόλου και της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ΒΔ
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μοντελοποίησης, σχεδιασμού και προγραμματισμού ΒΔ
 • Απόκτηση εμπειρίας εγκατάστασης, προγραμματισμού και διαχείρισης Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔBΔ)

 • Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ

 • Μοντελοποίηση δεδομένων με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

 • Σχεσιακό μοντέλο

 • Μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων στο Σχεσιακό μοντέλο

 • Σχεσιακή Άλγεβρα

 • Γλώσσα SQL (ορισμός και διαχείριση δεδομένων)

 • Γνωριμία με ένα Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων

 • Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και  Κανονικοποίηση