ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

Y402

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Γκαράνη Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν του ρόλου και της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ΒΔ
 • Μοντελοποιούν και σχεδιάζουν ΒΔ
 • Προγραμματίζουν βάσεις δεδομένων
 • Γνωρίζουν τη Φυσική Οργάνωση των ΒΔ
 • Εγκαθιστούν και διαχειρίζονται συστήματα ΒΔ

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔBΔ)
 • Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ
 • Μοντελοποίηση δεδομένων με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 • Σχεσιακό μοντέλο
 • Μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων στο Σχεσιακό μοντέλο
 • Σχεσιακή Άλγεβρα
 • Γλώσσα SQL (ορισμός και διαχείριση δεδομένων)
 • Γνωριμία με ένα Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων
 • Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση

Διεύθυνση Μαθήματος στο eClass