ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Γεωργία Γκαράνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εμφωλευμένες Βάσεις Δεδομένων και Εμφωλευμένες Αποθήκες Δεδομένων

garani-at-uth.gr  |  2410-684597

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο: Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Μεταπτυχιακό: Προηγμένη Πληροφορική, Κολλέγιο King’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Διδακτορικό: Χρονικό Μοντέλο Βάσεων Δεδομένων με Εμφωλευμένες Σχέσεις, Κολλέγιο Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρονικές και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, Εμφωλευμένες Βάσεις Δεδομένων, Χωρικές Αποθήκες Δεδομένων, Εμφωλευμένες Αποθήκες Δεδομένων, Αποθήκες Δεδομένων Τροχιάς, Yυπολογιστικό Νέφος, Μεγάλα  Δεδομένα, Κβαντική Υπολογιστική