ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

Κωδικός Μαθήματος

Υ401

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κακαρόντζας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε έννοιες προγραμματισμού φορητών συσκευών και συσκευών διάχυτου υπολογισμού. Επίσης συμπεριλαμβάνει και δύο ώρες πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών με ασκήσεις.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό κινητών συσκευών.
  • Σύνθετα προγράμματα κινητών συσκευών.
  • Γραφική διασύνδεση χρήστη σε κινητές συσκευές.
  • Βάσεις δεδομένων για κινητές συσκευές.
  • Εισαγωγή στον διάχυτο υπολογισμό.
  • Προσαρμογή στο περιβάλλον χρήσης σε εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού.
  • Χειρισμός λαθών σε δεδομένα αισθητήρων στον διάχυτο υπολογισμό.