ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ

Ιδιότητα / Θέση Αναπληρωτής Καθηγητής
Πτυχίο / δίπλωμα 1992, Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 1999, ΜΔΕ στην Αντικειμενοστραφή Τεχνολογία Λογισμικού, Πανεπιστήμιο του Brighton, Αγγλία
Διδακτορικό δίπλωμα 2012, Διδακτορικό στην Διασφάλιση Ποιότητας Συστημάτων Βασισμένων σε Συστατικά Λογισμικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία

Έχει 25 έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, εκ των οποίων 9 έτη έχουν αναγνωριστεί από την προϋπηρεσία του ως εκπαιδευτικού πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν τον διορισμό του στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

16/2/2004 – 24/3/2014, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, TEI Θεσσαλίας

24/3/2015 – 25/2/2019, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

26/2/2019-, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία

Κάποια ενδεικτικά έργα:

1/8/2010-30/6/2012, Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκό έργο FP7 OPEN-SME), ΑΠΘ

1/6/2014- 30/9/2015, Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ, ΑΠΘ

4/2/2014-30/9/2015, Πλαίσιο περιγραφής χαρακτηριστικών δεξιοτήτων  στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών στην Ισπανία, ΑΠΘ

4/12/2014-31/8/2017, Σύστημα πολυγλωσσικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης με βάση τις δεξιότητες, ΑΠΘ

1/12/2012-30/11/2015, «SPRINT-SMEs – Διερεύνηση μεθοδολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού με εφαρμογή σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

1/1/2012-30/11/2015, «Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC)», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

1/1/2005-31/12/2006, Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βασισμένο σε Μοντέλα για την υποστήριξη προσομοίωσης στην διαχείριση έργων λογισμικού (MISSION-SPM), ΤΕΙ Θεσσαλίας

1/12/2008-1/4/2009, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το έργο «Σύστημα Υποστήριξης Αξιολόγησης Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Λάρισας», ΚΤΕΘ

17/7/2009-31/5/2010, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το έργο «Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων και Υποστήριξης της Αξιολόγησης Εκτάκτων Συνεργατών ΤΕΙ Λάρισας», ΚΤΕΘ

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Τεχνολογία Λογισμικού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εφαρμογές Αρχιτεκτονικής Λογισμικού, Συστατικά Λογισμικού και Υπηρεσίες, Ανοιχτό λογισμικό.
Επιλεγμένα δημοσιεύματα Mahdi Bohlouli, Nikolaos Mittas, George Kakarontzas, Theodosios Theodosiou, Lefteris Angelis and Madjid Fathi: “Competence assessment as an expert system for human resource management: A mathematical approach”, Expert Systems with Applications,

Vol. 70, Pages 83–102, 15 March 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2016.10.046

George Kakarontzas and Vassilis C. Gerogiannis, “Handling Uncertainty During Services Ranking”, International Journal of Services Computing, Vol. 4, No. 3, pp. 45-57, July-September 2016, http://dx.doi.org/10.29268/stsc.2016.4.3.4

Eleni Constantinou, George Kakarontzas, Ioannis Stamelos: An automated approach for noise identification to assist software architecture recovery techniques. Journal of Systems and Software 107: 142-157 (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2015.05.065

George Kakarontzas, Eleni Constantinou, Apostolos Ampatzoglou, Ioannis Stamelos: “Layer Assessment of Object-Oriented Software: A Metric Facilitating White-Box Reuse”,  Journal of Systems and Software, vol. 86, no. 2, pp. 349–366, Elsevier, February 2013,  http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2012.08.041

George Kakarontzas, Ilias K. Savvas, Ioannis Stamelos: “Agents, clusters and components: A synergistic approach to the Grid Scheduling Process”, Future Generation Computer Systems, vol. 27, no. 8, pp. 999-1010, Elsevier, October 2011, http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2011.05.002

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων: https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/k/Kakarontzas:George

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Συμπληρωματικά στοιχεία Best Paper Awards:

George Kakarontzas and Ilias K. Savvas, “Agent-Based Resource Discovery and Selection for Dynamic Grids”, IEEE Computer Society Press, WETICE 2006/Emerging Technologies for Next-generation GRID, ETNGRID 2006, pages 195-200, Manchester, U.K., June 2006