ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Γεώργιος Κακαρόντζας

Καθηγητής

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συστατικών

gkakaron-at-uth.gr  |  2410-684459

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο: Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό: Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού, Πανεπιστήμιο του Brighton, UK
  • Διδακτορικό: Διασφάλιση ποιότητας συστημάτων βασισμένων σε συστατικά λογισμικού, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην αρχιτεκτονική λογισμικού, στα συστατικά λογισμικού και στις υπηρεσίες, καθώς επίσης και στις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού με την αντικειμενοστρεφή προσέγγιση.