ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Επεξεργασία Εικόνας και Video

Κωδικός Μαθήματος

Ε509

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση των αλγορίθμων, τεχνικών, προτύπων και μεθόδων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, των βασικών αρχών συστημάτων πολυμέσων, των τεχνολογιών και των εφαρμογών τους.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Συστήματα πολυμέσων, υλικού και λογισμικού
  • Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων πολυμέσων (δειγματοληψία, κβαντοποίηση, στατιστικά μεγέθη)
  • Μετασχηματισμοί σημάτων (διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου DCT)
  • Διανύσματα κίνησης
  • Βασικές αρχές ήχου και φωνής, κωδικοποιητές ήχου (MP3, AAC κτλ)
  • Στοιχεία θεωρίας πληροφορίας
  • Συμπίεση δεδομένων εικόνας και βίντεο
  • Διεθνή πρότυπα συμπίεσης ήχου και βίντεο MPEG
  • Εκτίμηση υπολογιστικής πολυπλοκότητας αλγορίθμων πολυμέσων και απόδοση
  • Εφαρμογές μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα