ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

Κωδικός Μαθήματος

Ε502

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κόκκορας Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση των τεχνολογιών με τις οποίες είναι χτισμένος ο παγκόσμιος ιστός και η ικανότητα χρήσης τους για την ανάπτυξη σύγχρονων web εφαρμογών συνδεδεμένων με βάσεις δεδομένων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • παγκόσμιος ιστός, διακομιστές (servers) και πελάτες (clients/browsers), αρχιτεκτονική web εφαρμογών, πρωτόκολλα HTTP/HTTPS, URLs
  • περιγραφή περιεχομένου ιστοσελίδων (γλώσσα HTML)
  • μορφοποίηση περιεχομένου και διαρρύθμιση/χωροθέτηση ιστοσελίδας (γλώσσα CSS)
  • αλληλεπιδραστικές web εφαρμογές (γλώσσα JavaScript, Document Object Model – DOM)
  • δυναμικές ιστοσελίδες, προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (server-side scripting, γλώσσα PHP, sessions, cookies, post/get κλήσεις)
  • σχεσιακές βάσεις δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (PHP/PDO, MySQL, CRUD διεργασίες)
  • μελέτη περιπτώσεων: registration, login, user tracking, κρυπτογράφηση, καλάθι αγορών / λίστα επιθυμιών (wish-list), σύνθετοι μηχανισμοί αναζήτησης, σελιδοποίηση πολλών δεδομένων
  • κλήσεις AJAX
  • ανάπτυξη εφαρμογής ιστού με χρήση όλων των παραπάνω

Σελίδα Μαθήματος στο eClass

https://eclass.uth.gr/courses/DS_U_137/