ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Βιογραφικό

Φώτιος Κόκκορας

Επίκουρος Καθηγητής

Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό

fkokkoras-at-uth.gr  |  2410-684541

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο: Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • Μεταπτυχιακό: Artificial Intelligence, Computer Science Dep., University of Bristol, UK
  • Διδακτορικό: Ευφυής Ανάκτηση και Εξαγωγή Πληροφορίας με χρήση Εννοιολογικών Γράφων, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Παγκόσμιος Ιστός, Εξαγωγή Δεδομένων/Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό, Web Intelligence, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη

Google Scholar

Research Gate

LinkedIn

Τεχνητή Νοημοσύνη

ΔEiXTo

fuelGR