ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος

Ε511

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Γκαράνη Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαθησιακά Αποτελέσματα

​Μελέτη και εκμάθηση των διαδικασιών της μεθοδολογίας έρευνας και των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κριτική αξιολόγηση και ανάλυση ερευνητικών εργασιών, καθώς και για τον σχεδιασμό, προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Η ερευνητική διαδικασία
 • Φάσεις και στάδια της επιστημονικής έρευνας
 • Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 • Αξιολόγηση και χρήση βιβλιογραφικών πηγών
 • Λογοκλοπή
 • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 • Προφορική παρουσίαση
 • Αξιολόγηση και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας
 • Εργαστήριο παρουσίασης ερευνητικών εργασιών