ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος

Ε602

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Αδάμ Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η σε βάθος κατανόηση της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πλήθους πυρήνων, δρομολόγησης εντολών, οργάνωσης μνήμης και περιφερειακών, για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Η αρχιτεκτονική και η οργάνωση των σύγχρονων υπολογιστών και μικροεπεξεργαστών
  • Επικάλυψη εντολών και σχεδίαση μονάδας ελέγχου με επικάλυψη.
  • Υπερβαθμωτοί επεξεργαστές.
  • Δυναμική δρομολόγηση εντολών και στατική δρομολόγηση εντολών.
  • Τεχνικές βελτίωσης απόδοσης σύγχρονων επεξεργαστών με μοντέλα.
  • Παράλληλες αρχιτεκτονικές, πολυεπεξεργαστές και πολύ-υπολογιστές,
  • Συνοχή κρυφής μνήμης, συνέπεια μνήμης και συγχρονισμού.
  • Προχωρημένα θέματα οργάνωσης μνήμης και περιφερειακών συσκευών, για επεξεργαστές υψηλής απόδοσης.
  • Προσομοίωση/σχεδίαση συστήματος μικροεπεξεργαστή, ή συστήματος μνήμης, μέσω γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (C,C++) ή επιπέδου υλικού (VHDL,Verilog).
  • Αξιολόγηση επιδόσεων αρχιτεκτονικών με βάση μετροπρογράμματα (benchmarks).