ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ

Ιδιότητα / Θέση Καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική ΗΥ»
Πτυχίο / δίπλωμα 1989, Δίπλωμα και ΜΔΕ (integrated master) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κύκλου Ηλεκτρονικού), Τμ. Υπολογιστικών Μηχανών και Συσκευών, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, Βουλγαρία.
Διδακτορικό δίπλωμα 1993, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών στη Ρομποτική, Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία Διδακτική προϋπηρεσία:

2021 – σήμερα, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2020 –2021, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2019-2020, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2013-2019, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

2006-2013, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

2002-2006, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

2001-2005, Διδάσκων με το Π.Δ.407/80, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1999-2007, Διδάσκων με το Π.Δ.407/80, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1999-2002, Διδάσκων με το Π.Δ.407/80, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1999-2002, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

1999-2001, Διδάσκων με το Π.Δ.407/80, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1999-2001, Διδάσκων με το Π.Δ.407/80, Τμήμα Γεωπονίας – Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1996-1999, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

1995-1996, Αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής, 1ο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Χαλκίδας.

Επαγγελματική προϋπηρεσία:

1998-2003: Άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου (Ηλεκτρονικού) Μηχανικού (κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Β’, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας – Μαγνησίας).

1987-1995: Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ως Ετερόρρυθμο Μέλος της Εταιρείας ΑΔΑΜ & Σία Ε.Ε. – Μηχανουργικές & Μεταλλικές Κατασκευές με έδρα το Βόλο (και ως Διπλωματούχος Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ από το 1994).

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Αρχιτεκτονικές ΗΥ και οι Εφαρμογές τους, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Συστήματα Ελέγχου και Λογισμικό Ελέγχου, Ρομποτική, Μηχατρονική, Μεθοδολογίες και Εφαρμογές Μοντελοποίησης & Προσομοίωσης.
Επιλεγμένα δημοσιεύματα George K. Adam, Panagiotis A. Kontaxis, Lambros T. Doulos, Evangelos-Nikolaos D. Madias, Constantinos A. Bouroussis and Frangiskos V. Topalis. Embedded Microcontroller with a CCD Camera as a Digital Lighting Control System. MDPI Electronics 2019, 8(1), 33. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics8010033

Nikos Petrellis, George Adam, Dimitrios Ventzas, “A real-time self-calibrated current mirror for wide range current reference generation, signal reproduction and delaying”, Elsevier Microelectronics Journal, vol. 43, no. 3, pp. 225-234, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mejo.2011.12.001

Georgia Garani and George K. Adam, “Design, Simulation and Development of Software Modules for the Control of Concrete Elements Production Plant”, in Book: New Approaches in Automation and Robotics, I-Tech Education and Publishing KG, Vienna, Austria, ISBN: 978-3-902613-26-4, pages 261-282, 2008.

G. K. Adam, “Qualitative Models in Simulation and Control of Structural Machine Processes”, International Journal of Modelling and Simulation, ISSN 0228-6203, ACTA Press, vol. 22, no. 1, pp. 23-29, 2002. DOI: https://doi.org/10.1080/02286203.2002.11442221

Edward Grant, George K. Adam and Barry A. Shepherd, Chapter: Developing hypermedia front-ends for robot teleoperation tasks, In Book: Intelligent Systems: Safety, Reliability and Maintainability Issues, NATO ASI Series F: Computer and Systems Sciences, O. Kaynak, G. Honderd, and E. Grant (editors), Springer-Verlag, ISBN: 3-540-56993-6, vol. 114, pp. 74-94, 1993.

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20
Συμπληρωματικά στοιχεία www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15768712100

www.researchgate.net/profile/George_Adam

https://scholar.google.gr/citations?user=NZerWZkAAAAJ&hl=en

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ