ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Κωδικός Μαθήματος

Ε608

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κόκκορας Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των διαστάσεων του ηλεκτρονικού επιχειρείν και ικανότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ακολουθώντας καλές πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Τύποι Ηλεκτρονικού Επιχειρήν (B2C, B2B, κ.α.)
 • Σύγχρονες αρχιτεκτονικές web εφαρμογών, ReST APIs
 • Γλώσσες περιγραφής/ανταλλαγής δεδομένων XML και JSON
 • Δημιουργία και χρήση XML γλωσσών (DTD, xPath)
 • Ενσωμάτωση APIs τρίτων: Google και Open Maps APIs
 • Βελτιστοποίηση ως προς Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
 • Βελτιστοποίηση επιδόσεων back-end
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Συστήματα Συστάσεων / Τεχνικές Εξατομίκευσης
 • Ιδιωτικότητα, GPDR
 • Καλές Πρακτικές στο Ηλεκτρονικό Επιχειρήν
 • Project: κατασκευή σύνθετου eShop με βάση τα παραπάνω.