ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Υ601

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Αδάμ Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και του προγραμματισμού των λειτουργικών συστημάτων για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων στην υλοποίηση έργων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα
  • Διεργασίες και νήματα
  • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού
  • Διαχείριση μνήμης
  • Συστήματα αρχείων
  • Είσοδος/Έξοδος
  • Αδιέξοδα
  • Συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών
  • Μελέτη περίπτωσης: Linux