ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εφαρμογές Συστημάτων Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή

Κωδικός Μαθήματος

Ε609

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Ξενάκης Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των βασικών αρχών στην εφαρμογή τεχνολογιών ακριβείας στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων για εφαρμογές πρωτογενούς παραγωγής.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Αρχές πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία)
  • Παραγωγικά συστήματα
  • Τεχνολογίες ψηφιακών συστημάτων ακριβείας
  • Συστήματα προσδιορισμού θέσης και γεωγραφικά συστήματα στην πρωτογενή παραγωγή
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και IoT για τη βελτιστοποίηση πρωτογενούς παραγωγής
  • Συστήματα, Εφαρμογές και Τεχνολογίες RFID, 5G, IoT στην πρωτογενή παραγωγή
  • Συστήματα Ιχνηλάτησης
  • Μελέτη περιπτώσεων