ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διεθνές Συνέδριο ESSE2021 / SPRA 2021

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 Ανακοίνωση για το Διεθνές Συνέδριο:

 2nd European Symposium on Software Engineering – ESSΕ 2021

2nd European Symposium on Pattern Recognition and Applications – SPRA 2021

 Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας,

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (https://ds.uth.gr/) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διοργανώσει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “2nd European Symposium on Software Engineering – ESSE 2021” (2ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο στην Μηχανική Λογισμικού).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ESSE 2021 θα διεξαχθεί και το Workshop “2nd European Symposium on Pattern Recognition and Applications – SPRA 2021” (2ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο στις Εφαρμογές της Αναγνώρισης Προτύπων). Οι εργασίες του συνεδρίου ESSE 2021 / SPRA 2021, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας, αποφασίστηκε από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου να λάβουν χώρα εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά/εξ’ αποστάσεως.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, με ώρες έναρξης, το Σάββατο 20/11/2021 στις 8:15 πμ, και την Κυριακή 21/11/2021 στις 7:30 πμ. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου ESSE 2021 / SPRA 2021 εξασφαλίστηκε να είναι ελεύθερη και δωρεάν ΜΟΝΟ για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, διδάσκοντες, ερευνητές κλπ.).

Το ESSE 2021 / SPRA 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι σύνδεσμοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση στα sessions του συνεδρίου (Zoom Meeting Links και Room Id’s) εμφανίζονται στην έκδοση του προγράμματος του συνεδρίου που υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο (στο 4ο slide):

http://upload.users.uth.gr/files/ESSE-Conference program-FINAL_with_zoom_links.pdf

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο συνέδριο να χρησιμοποιήσουν ως virtual background κατά τη διάρκεια της σύνδεσής τους μία από τις παρακάτω εικόνες:

Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει, το Σάββατο 20/11/2021, στις 8:15 πμ ο Καθηγητής κ. Ζήσης Μαμούρης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) κεντρικές ομιλίες (keynote talks):

  • “Smart Buildings: Opportunities and Challenges”, Prof. Eleni Stroulia, University of Alberta, Canada
  • “A new era in Artificial Intelligence – empowered interactive software”, Prof. Maria Virvou, University of Piraeus, Greece
  • “Open Source Software Policies and New OSS Research Directives”, Prof. Ioannis Stamelos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Επίσης θα πραγματοποιηθούν δύο (2) προσκεκλημένες ομιλίες (invited talks):

  • “Digital Twins for Image Analysis of Granular Media”, Prof. Johan Debayle, MINES Saint Etienne, France
  • “Developing Smartphone Keyboard Interaction based Emotion Detection System”, Prof. Bivas Mitra, IIT Kharagpur, India

Μετά τη διαδικασία υποβολής και κρίσης των εργασιών (paper review) έγιναν αποδεκτές για να δημοσιευθούν στα πρακτικά και τελικά θα παρουσιαστούν στο συνέδριο 26 συνολικά επιστημονικές εργασίες (papers).

Οι ομιλητές/συγγραφείς των εργασιών προέρχονται από 11 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα (6 papers), Γαλλία (1 paper), Γερμανία (1 paper), Λιθουανία (1 paper), Ηνωμένο Βασίλειο (1 paper), Φινλανδία  (1 paper), Ρωσία (4 papers), Ιορδανία (1 paper), Κίνα (7 papers), Μεξικό (1 paper) και ΗΠΑ (2 papers).

Τα πρακτικά του ESSE 2021 / SPRA 2021 θα εκδοθούν από την ACM (Association for Computing Machinery), στις εκδόσεις της International Conference Proceedings Series (ICPS), με ISBN: 978-1-4503-8506-0.

Πληροφορίες για το ESSE 2021/SPRA 2021 παρέχονται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου:

https://esse.org/

 

Εκ της Οργανωτικής/Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου ESSE 2021/SPRA 2021,

Βασίλης Χ. Γερογιάννης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος της οργανωτικής/επιστημονικής
επιτροπής του ESSE 2021 / SPRA 2021