ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ποια σχολή πρέπει να επιλέξει το παιδί;

του Γιώργου Κακαρόντζα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ποια σχολή πρέπει να επιλέξει το παιδί; Τρία κριτήρια και δύο περιορισμοί!

Περιορισμοί:

  1. Θα πρέπει να έχει πιάσει ο/η υποψήφιος/υποψήφια την ελάχιστη βάση εισαγωγής του τμήματος που τον/την ενδιαφέρει. Επίσης γενικότερα θα πρέπει η βαθμολογία που έχει επιτευχθεί να επιτρέπει την εισαγωγή στο τμήμα αυτό.
  2. Θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί η οικογένεια στα έξοδα φοίτησης, ειδικά στην περίπτωση που το τμήμα είναι σε άλλη πόλη ή απομακρυσμένη περιοχή από την οικογενειακή κατοικία και ως εκ τούτου τα έξοδα θα είναι αυξημένα. Με πολλές επιλογές συναφών τμημάτων, ίσως μπορεί να επιλεγεί μία πιο κοντινή σχολή με λιγότερα έξοδα.

Κριτήρια:

Οι περιορισμοί λειτουργούν ως “κόφτης”. Για τα τμήματα που θα παραμείνουν ως υποψήφια μετά από αυτούς τους “κόφτες”, θεωρώ πως τρία είναι τα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν την σειρά προτίμησης:

  1. Τι θέλει να σπουδάσει το παιδί πραγματικά; Ποια είναι η κλίση του; Τι θέλει να κάνει στη ζωή του; Αν επιλεγεί ένα αντικείμενο που δεν το θέλει πραγματικά ο/η υποψήφιος/ υποψήφια και θα ταλαιπωρηθεί για να αποφοιτήσει (αν αποφοιτήσει), αλλά και μάλλον θα στραφεί τελικά μετά τις σπουδές σε ένα άλλο αντικείμενο. Το πρόβλημα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι πως θα έχουν χαθεί τέσσερα ή πέντε ή και περισσότερα (το πιθανότερο) χρόνια άσκοπα, σπουδάζοντας ένα αντικείμενο που τελικά δεν θα του/της χρησιμεύσει σε τίποτα απολύτως.
  2. Ποιο τμήμα είναι αυτό από τα υποψήφια τμήματα που θα δώσει στον/στην υποψήφιο/υποψήφια τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης; Είναι πολλές οι σχολές που ενώ έχουν υψηλή βάση και θεωρούνται “καλές”, στην πραγματικότητα οδηγούν μετά την αποφοίτηση σε μακροχρόνια ανεργία ή σε πολυετή αναζήτηση κάποιας απασχόλησης. Αντιθέτως, άλλες λιγότερο προτιμητέες σχολές έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης. Είναι σημαντική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί με γνώμονα όχι μόνο τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές τάσεις στην προσφορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
  3. Ποια είναι η ποιότητα σπουδών που παρέχει ένα τμήμα; Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα κτίρια, τις υποδομές και γενικά ό,τι άλλο είναι σημαντικό για την ποιότητα των σπουδών και να επιλέξουν τα τμήματα που φαίνονται περισσότερο οργανωμένα και τα προγράμματα σπουδών που είναι πιο κοντά σ’ αυτό που θέλουν να κάνουν.

Πιστεύω πως τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν έναν απλό οδηγό για μία μεθοδολογική και όχι τυχαία συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!