ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Δήμητρα Αβραμούλη

Λέκτορας

Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Λογισμικού

davramouli-at-uth.gr  |  2410-684633

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο: Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

τεχνολογίες λογισμικού, προγραμματισμός, εφοδιαστικές αλυσίδες, εφαρμογές πληροφορικής στον κλάδο του επίπλου