ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ

Ιδιότητα / Θέση Λέκτορας
Πτυχίο / δίπλωμα 2000, Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 2003, ΜΔΕ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών ,  Πανεπιστήμιο Πατρών , Ελλάδα
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία 2019, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

2008-2019, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

2004–2008, Μηχανικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστών-Διεύθυνση Μηχανογράφησης, ALPHA BANK,

2001-2004, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Προγραμματισμός, Τεχνολογίες Λογισμικού
Επιλεγμένα δημοσιεύματα Δήμητρα Αβραμούλη, Αντώνιος Καραγεώργος, Ιωάννης Ντιντάκης, Έλλη Ράπτη , Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συγγράμματος “Εφαρμογές Η/Υ στην επιπλοποιία”  για τo έργο Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, ISBN: 978-960-603-220-2,2015

Karageorgos, A., Avramouli, D., Tjortjis, C. and G. Ntalos, 2010. “Agent-Based Digital Networking in Furniture Manufacturing Enterprises”. Second International Conference on ‘Networked Digital Technologies’ (NDT 2010). Prague, Czech Republic (2010), Springer: Berlin, pp. 381-395, F. Zavoral et al. (eds), ISBN 978-3- 642-14305-2,2010

Karageorgos, A., Avramouli, D., Ntalos, G., Tjortjis, C. and K. Vasilopoulou, 2010. “Towards Agent-Based ‘Smart’ Collaboration in Enterprise Networks”. In: Reddy, S. (ed.): Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE), 19th IEEE International Workshop on Agent Computing for Enterprise Collaboration., Larissa, Greece, 20-23 June, IEEE Computer Society Press, pp. 35-40, ISBN: 978-1-4244-7216-1,2010

I. Papadopoulos, A. Karvelas and D. Avramouli, “Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case Study”, HSSS 2009 Conference 5th National & International Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) Conference, Xanthi, June 24-27,2009

D. Avramouli, J. Garofalakis, D. J. Kavvadias, C.Makris, Y.Panagis and E. Sakkopoulos, “Popular Web Hot Spots Identification and Visualization” ,ACM World Wide Web Conference (WWW2005), Chiba, Japan (10-14/04/2005),2005

Διδασκόμενα μαθήματα  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό