ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

Ιδιότητα / Θέση Καθηγητής
Πτυχίο / δίπλωμα 1992, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα  
Διδακτορικό δίπλωμα 1996, Διδακτορικό στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
Επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία Διδακτική εμπειρία

2020-σήμερα: Καθ., Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,  Σχολή Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015-2019: Καθ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, TEI Θεσσαλίας

2007-2015: Αναπλ. Καθ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, TEI Θεσσαλίας

2002-2007: Επίκ. Καθ., Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, TEI Λάρισας

1998-2001: Επίκ. Καθ. ΠΔ407, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητική δραστηριότητα
1996-1997: ACTS DOLMEN AC036 (Service Machine Development for an Open Long-term Mobile and Fixed Network Environment). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1997-1998: ACTS AC031 COBUCO (Cordless Business Communication System). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1997-1998 ACTS AC206 ABS, (Architecture for Information Brokerage Service), Κύριος Ερευνητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1998-1999: ACTS AC016 STORMS (Software Toοls for the Optimisation of Resources in Mobile Systems). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1998-1999: ACTS AC019 EXODUS (Experiments On the Deployment of UMTS). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2000-2001: IST 1999-10130 MANTRIP (Management, Testing and Reconfiguration of IP Based Networks Using Mobile Software Agents). Υπεύθυνος του πακέτου εργασίας εξαγωγής απαιτήσεων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2000-2001: IST 1999-10299 ANDROID (Active Network Distributed Open Infrastructure Development). Κύριος Ερευνητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2000-2002: IST 1999-10561 FAIN (Future Active IP Networks). Κύριος Ερευνητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

01/05/04 – 31/12/07: Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος στο έργο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας χρηματοδοτούμενο από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». ΤΕΙ Λάρισας

1/12/12 – 30/11/15: Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος στο έργο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης του ΥΠΕΠΘ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ». ΤΕΙ Θεσσαλίας
 

Επιστημονικά / ερευνητικά ενδιαφέροντα Δίκτυα επικοινωνιών και τεχνικές εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διασυνεργασία ετερογενών δικτύων, δίκτυα ραδιογνώσης, αδόμητα δίκτυα συσκευών, κατανεμημένη επεξεργασία και διαχείριση κατανεμημένων εφαρμογών, ενεργειακή αποδοτικότητα δικτύων, τεχνικές AI και ML στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα
Επιλεγμένα δημοσιεύματα  

1. Dalgkitsis, M. Louta, and G. T. Karetsos, “Traffic forecasting in cellular networks using the LSTM RNN,” inProc. 22nd Pan HellenicConf. Informat., 2018, pp. 28–33.

2. Karetsos, G.T., Tragos, E.Z. & Tsiropoulos, G.I. A holistic approach to minimizing handover latency in heterogeneous wireless networking environments. Telecommun Syst 52, 1845–1858 (2013). https://doi.org/10.1007/s11235-011-9498-0

3. T. Kotsilieris and George T. Karetsos, “Prolonging the Lifetime of two-tiered Wireless Sensor Networks with Mobile Relays”, Hindawi ISRN Journal of Sensor Networks, accepted for publication, article in press http://www.hindawi.com/isrn/sn/aip/610796/, January 2013.

4. G. Karetsos, S. Kyriazakos, E. Groustiotis, F. Di Giandomenico, I. Mura, “A Hierarchical Radio Resource Management Framework for Integrating WLANs in Cellular Networking Environments”, IEEE Wireless Communications Magazine, Vol. 12, No. 6, December 2005.

5. S. Kyriazakos and G. Karetsos, “Practical Radio Resource Management in Wireless Systems”, Artech House Publishers, Boston, MA, USA, ISBN 1-58053-632-8, April 2004. https://us.artechhouse.com/Practical-Radio-Resource-Management-in-Wireless-Systems-P800.aspx
 

Διδασκόμενα μαθήματα 2019-20  
Σήματα και Συστήματα
Συμπληρωματικά στοιχεία  
Συμμετοχή στην διοργάνωση και ως τακτικό μέλος τεχνικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων
 

   1. EDOC (Enterprise Distributed Object Computing) 1998, San Diego, California, USA  (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   2. IS&N (Intelligence in Services and Networks), Antwerp, Belgium 1998 (ως κριτής εργασιών)
   3. EDOC (Enterprise Distributed Object Computing) 1999, Mannheim, Germany (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   4. DSOM (Distributed Systems: Operations & Management), Austin, Texas, 2000 (ως κριτής εργασιών)
   5. COMCON 8 (8th International Conference on Advances in Communications and Control), Crete, Greece 2001 (ως κριτής εργασιών)
   6. IST Mobile & Wireless Communications Summit, Barcelona, Spain, 2001 (ως κριτής εργασιών)
   7. IWAN (International Workshop on Active Networks) 2001, Philadelphia, Pennsylvania, USA (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   8. Radio Network Management & Mobile Location Workshops 2002, Athens, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   9. IST Mobile & Wireless Communications Summit, Thessaloniki, Greece, 2002 (ως κριτής εργασιών)
   10. Radio Network Management & Mobile Location Workshops 2004, Athens, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   11. IST Mobile & Wireless Communications Summit, Aveiro, Portugal, 2003 (ως κριτής εργασιών)
   12. IST Mobile & Wireless Communications Summit, Lyon, France, 2004 (ως κριτής εργασιών)
   13. European Wireless 2005, Nicosia, Cyprus (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   14. IST Mobile & Wireless Communications Summit 2005, Dresden, Germany (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   15. IEEE PIMRC 2005, Berlin Germany (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   16. European Wireless 2006, Athens, Greece (ως Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής)
   17. CCDN 2006 (Content Caching and Distribution Networks), in conjunction with Networking 2006 IFIP Conference (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   18. IST Mobile & Wireless Communications Summit 2006, Myconos, Greece, 4-8 June 2006 (ως Πρόεδρος της Επιτροπής διοργάνωσης παράλληλων συνεδρίων (Workshops))
   19. TEMU 2006, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   20. Mobile Computing and Wireless Communications International Conference (MCWC 2006), (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   21. The Fifth IASTED International Conference on COMMUNICATION SYSTEMS  AND NETWORKS (CSN 2006) August 28-30, 2006, Palma de Mallorca, Spain (ως κριτής εργασιών)
   22. IST Mobile & Wireless Communications Summit 2007, Budapest, Hungary, 1-5, July 2007 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   23. IEEE PIMRC 2007, Athens, Greece, 3-6, September 2007 (ως Πρόεδρος της Επιτροπής διοργάνωσης του Τεχνικού Προγράμματος (Technical Sessions Chair))
   24. 4th Mobility Conference, International Conference on Mobile Technology, Applications and Systems 12-14 September 2007, Singapore (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής και της επιτροπής δημοσιότητας)
   25. IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems 2007, 17-19 October 2007, Trondheim, Norway (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   26. MM-CNIT 2007, Multi-Conference on Communications, Networking and Information Technology, 6-8 December 2007, Amman, Jordan (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   27. MediaWiN 2008, Third Workshop on multiMedia Applications over Wireless Networks, July 6th, 2008 Marrakech, Morocco (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   28. TEMU 2008, International Conference on Telecommunications and Multimedia, 16-18 July 2008, Ierapetra, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   29. 5th Mobility Conference, International Conference on Mobile Technology, Applications and Systems, Yilan, Taiwan, September 10-12, 2008. (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής και της επιτροπής δημοσιότητας)
   30. IEEE PIMRC 2008, 19th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, September 15-18, Cannes, France (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   31. 3rd IEEE International Workshop on Modeling Autonomic Communication Environments (MACE 2008) September 25-26, 2008, Samos Island, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   32. WCNC 2009, IEEE Wireless Communications & Networking Conference, 5-8 April 2009, Budapest, Hungary (ως κριτής εργασιών)
   33. IST Mobilight, 1st International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems, Athens, Greece, May 18-20, 2009 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   34. 34. MediaWiN 2009, Fourth Workshop on multiMedia Applications over Wireless Networks, 5 July 2009 – Sousse, Tunisia (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   35. IEEE PIMRC 2009, 20th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, September 13-16, Tokyo, Japan (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   36. TEMU 2010, International Conference on Telecommunications and Multimedia, July 14-16 2012, Chania, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   37. IEEE MCECN 2010, Workshop on Mobile Computing and Emerging Communication Networks in conjunction with IEEE GLOGECOM 2010, 6-10 December 2010, Miami, Florida, USA (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   38. IEEE VTC 2011 Spring, 73rd Vehicular Technology Conference, May 15-18 2011, Budapest, Hungary  (ως κριτής εργασιών)
   39. EW2011, 17th European Wireless Conference, April 27-29, 2011, Vienna, Austria (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   40. IMIS 2011, The 5th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing, June 30th-July 2nd, 2011 Korean Bible University (KBU), Seoul, Korea (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   41. IEEE ICT 2011, The 18th International Conference on Telecommunications, May 8-11, 2011, Ayia Napa, Cyprus (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   42. MIC-WCMC2011, Mosharaka International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing, June 3-5 2011, Instanbul, Turkey (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   43. IEEE ISCC 2011, The 16th IEEE symposium on Computers and Communications, June 28 – July 1, 2011, Corfu, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   44. PCI 2011, The 15th Panhellenic Conference on Informatics, September 30-October 2 2011, Kastoria, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   45. IEEE PIMRC 2011, 21st IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, September 11-14, Toronto, Canada (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   46. ΙΕΕΕ WMCNT 2011, 3rd International Workshop on Mobile Computing and Networking Technologies, 5-7 October 2011, Budapest, Hungary (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   47. EW2012, 18th European Wireless Conference, April 18-20, 2012, Poznan, Poland (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   48. TEMU 2012, International Conference on Telecommunications and Multimedia, July 30-August 1 2012, Heraclion, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   49. MIC-WCMC2012, Mosharaka International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing, Palma de Mallorca, Spain, 15-17 June 2012 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   50. ISWTA 2012, IEEE Symposium on Wireless Technology & Applications, 23-26 September 2012, Bandung, Indonesia (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   51. ΙΕΕΕ WMCNT 2012, 4th International Workshop on Mobile Computing and Networking Technologies, 3-5 October 2012, St. Petersburg, Russia (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   52. PCI 2012, 16th Panhellenic Conference on Informatics
    with international participation, October 5-7, 2012 University of Piraeus, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   53. IEEE ISCI 2013, IEEE Symposium on Computers & Informatics, Langkawi, Malaysia, 7 – 9 April 2013 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   54. EW2013, 19th European Conference 2013, Guildford, UK, 16-18 April 2013, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   55. MIC-WCMC2013, 3rd International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing, Valencia, Spain, 14-16 June 2013 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   56. IEEE ISCC’13, 18th IEEE Symposium on Computers and Communications, July 7-10, 2013, Split, Croatia (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   57. IEEE PIMRC 2013, 23rd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications: Mobile and Wireless Networks, September 8-11, London, UK (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   58. EW2014 20th European Wireless 2014 (EW), Castelldefels, Barcelona, 14-16 May 2014 (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   59. IEEE ISCC’14, 19th IEEE Symposium on Computers and Communications, June 23-26, 2014, Madeira, Portugal (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   60. TEMU 2014, International Conference on Telecommunications and Multimedia, July 28-30 2014, Heraclion, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   61. IEEE ISCC’15, 20th IEEE Symposium on Computers and Communications, July 06-09, 2015, Larnaca, Cyprus (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής).
   62. IEEE BlackSeaComm’16, 4th International Conference on Communications and Networking, Varna, Bulgaria, 6-9 June 2016, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   63. SOAComm 2016, 1st International Workshop on Self Organized Adaptive Communications, Chalkidiki, Greece, July 13, 2016, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   64. TEMU 2016, International Conference on Telecommunications and Multimedia, July 25-27 2014, Heraclion, Crete, Greece (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   65. IEEE BlackSeaComm’17, 5th International Conference on Communications and Networking, Instabul, Turkey, 5-8 June 2017, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   66. SPECTS 2017, 2017 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems July 9-12, 2017, Seattle, WA, USA, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   67. SOAComm 2017, 2nd International Workshop on Self Organized Adaptive Communications, Larnaka, Cyprus, August 28, 2017, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   68. PCI 2017, 21st Panhellenic Conference on Informatics, Larissa, Greece, September 28-30, 2017, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   69. IEEE BlackSeaComm’18, 6th International Conference on Communications and Networking, Batumi, Georgia, 4-7 June 2018, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   70. SPECTS 2018, 2018 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems July 9-12, 2018, Bordeaux, France, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   71. SOAComm 2018, 3nd International Workshop on Self Organized Adaptive Communications, Zakynthos, Greece, July 23, 2018, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   72. IEEE ICUFN’19, The 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks, July 2 (Tue.) ~ July 5 (Fri.), 2019, Zagreb, Croatia (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   73. SPECTS 2019, 2019 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems July 22-24, 2018, Berlin, Germany, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   74. IEEE MENACOMM ’19, The 2nd IEEE Middle East & North Africa COMMunications Conference 19-21 November 2019, Manama, Bahrain, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   75. IEEE EUCNC’20, The 29th European Conference on Networks and Communications, 15-18 June, Dubrovnik, Croatia, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   76. IEEE ICUFN’20, The 12th International Conference on Ubiquitous and Future Networks, June 30 (Tue.) ~ July 3 (Fri.), 2020, Porto, Portugal, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   77. IEEE BlackSeaComm’20, 8th International Conference on Communications and Networking, Ukraine, Odessa, 26-29 May 2020, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   78. IEEE ICT’20, The 27th International Conference on Telecommunications, April 20-22, Bali, Indonesia, (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)
   79. SPECTS 2020, 2020 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems July 20-22, 2020, Madrid, Spain, (ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής)
   80. IEEE PIMRC’20, 31st IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 31 August-3 September 2020, London, UK (ως μέλος της τεχνικής επιτροπής)

   

  Συμμετοχή ως κριτής σε εργασίες υποβληθείσες σε επιστημονικά περιοδικά 

  1. IEEE Communications Magazine, ISSN 0163-6804
  2. International Journal of Computers and Applications, ISSN 1206-212X
  3. Elsevier Computer Networks, ISSN 1389-1286
  4. IEEE Systems Journal, ISSN 1932-8184
  5. Springer Wireless Personal Communications Journal, ISSN: 0929-6212
  6. International Journal of Internet Protocol Technology, ISSN 1743-8209
  7. IEEE Wireless Communications Magazine, ISSN 1536-1284
  8. International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, ISSN 1754-3916
  9. IEEE Transactions on Vehicular Technology, ISSN 0018-9545
  10. IEEE Vehicular Technology Magazine, ISSN 1556-6072
  11. Wiley International Journal of Communication Systems, ISSN 1074-5351
  12. International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, ISSN 1743-8225

  Αναφορές στο Επιστημονικό έργο:

  https://scholar.google.com/citations?user=2oqEPSgAAAAJ&hl=en&oi=ao