ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΨΣ

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές των πρώην τμημάτων ΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξομοιώσουν το πτυχίο τους με το πτυχίο του ΤΨΣ, να εγγραφούν στο μάθημα “ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΨΣ” στο eclass.uth.gr. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ενότητα...