ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σημαντικό: Διευκρίνιση για τον τρόπο υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης αδυναμίας συμμετοχής σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 2 της ανακοίνωσης της 11ης Ιουνίου με τίτλο: «Τελικό Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020» μπορείτε να την υποβάλετε με email μόνο αν τη δημιουργήσετε ηλεκτρονικά μέσω του https://www.gov.gr/, καθώς μπορεί...