ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Υποχρέωση των φοιτητών για δήλωση μαθημάτων

Α. Οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, είτε ζήτησαν και έλαβαν αναστολή των σπουδών τους, είτε όχι (ως μη νεοεισαχθέντες φοιτητές), υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το μέγιστο πλήθος...