ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

από | 2022-Μαρ-5 | 1ης Σελίδας

 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον άξονα προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Λόγω της έκτακτης συγκυρίας (πανδημία COVID-19) και της αναγκαίας προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις, καθίσταται αναγκαία η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, με την παρούσα δράση σκοπός είναι να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με την ενσωμάτωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας επιπλέον των κύριων διαλέξεων και το χωρισμό των εργαστηριακών τμημάτων σε μικρότερα τμήματα (ομάδες),  προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας αν το εργαστηριακό μάθημα διεξάγεται δια ζώσης.

Δείτε το πλήρες κείμενο στο συνημμένο PDF: TR_PR_EDVM184_ADA