ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Online Career Event – Γραφείο Διασύνδεσης ΠΘ

από | 2022-Απρ-5 | Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί σε online career event που διοργανώνει σε συνεργασία με την Adecco εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. “CEO for 1 month”- Καλές πρακτικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασία συνέντευξης”.

#SaveTheDate:   Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00

#join_the_meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiMzAwNTUtNzNhZC00OGIwLWFkZWItNGU5YjEzZTY5OWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%226ce5d3fd-0f4c-47b2-8fee-6b9ac74ce446%22%7d

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο email career@uth.gr ή να συνδεθούν απευθείας στην εκδήλωση με το παραπάνω link.

Όσοι έχετε ερωτήματα, αλλά δεν θα μπορέσετε να μας παρακολουθήσετε για κάποιο λόγο, μπορείτε να μας τα αποστείλετε στο career@uth.gr, ώστε να τα θέσουμε στην συζήτηση. Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση θα καταγραφεί για λόγους αρχείου του Γραφείου Διασύνδεσης και θα αναρτηθεί στο κανάλι μας στο Youtube.  Θα χαρούμε να σας δούμε έστω και διαδικτυακά.

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας