ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Validata – Πρωτόκολλο Συνεργασίας με ΤΨΣ

από | 2022-Νοέ-13 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την εταιρία Validata.

H Validata είναι εταιρία με έδρα την Αθήνα και γραφεία σε Λονδίνο, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του AI-powered DevTestOps, test data management, migration solutions για την αγορά τραπεζικού λογισμικού, fast testing of end-to-end core banking, καθώς και με αντικείμενα που λειτουργούν ως καταλύτης για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εταιρία έχει πελάτες σε τουλάχιστον 20 χώρες και απασχολεί τουλάχιστον 120 άτομα.

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι:

  • Η απόκτηση από τους φοιτητές του ΤΨΣ επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους.
  • Η αφομοίωση από τους φοιτητές του ΤΨΣ των επιστημονικών γνώσεων, μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής/πρακτικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και της επαγγελματικής τους συνείδησης.
  • Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο της παραγωγής, της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του ΤΨΣ και της εταιρείας που θα συμβάλλει στην ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, στο πλαίσιο εκπόνησης κοινών ερευνητικών έργων, επιστημονικών δραστηριοτήτων, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και αμοιβαίως επωφελώς επαγγελματικών συνεργασιών.

Το Τμήμα ευχαριστεί η διοίκηση της Validata για την επίτευξη της συμφωνίας. Ευελπιστούμε και θα επιδιώξουμε αυτή να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη για τους φοιτητές μας, την εταιρια (Validata) και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.