ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συνεργασία Τμήμ. Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΘ και Διεύθυνσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

από | 2022-Δεκ-28 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεκινάει συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λάρισας. Η συνεργασία αφορά στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας προπτυχιακών φοιτητών σε σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος.

Η Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εντάσσεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων-γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην πιστοποίηση των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων των προπτυχιακών φοιτητών. Έτσι, ως απόφοιτοι, θα μπορούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής.

Η Πρακτική Άσκηση αφορά στη διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δίνει τη δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στη ζωή του σχολικού περιβάλλοντος, προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτό. Ειδικότερα, η Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας εκ μέρους των φοιτητών, περιλαμβάνει την παρακολούθηση 4 εβδομάδων διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής και την πραγματοποίηση μικρο-διδασκαλιών στις παρακάτω σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Λάρισας:

  • 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με την συνεργασία αυτή το Τμήμα προχωράει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών του Πανεπιστημίου με το χώρο της εκπαίδευσης για την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας: ΠΘ-Πρακτική-Άσκηση-Φοιτητών-σε-Β-βάθμια-Εκπαίδευση