ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Επιστημονική Εκδήλωση: “Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων”

από | 2022-Δεκ-12 | 1ης Σελίδας, Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Διαδίκτυο των Πραγμάτων» διοργάνωσαν με επιτυχία μια ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας ως μια ευέλικτη τεχνολογική λύση σε Ασύρματα Συστήματα Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ): Μοντέλα, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές».

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2022 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ενώ παράλληλα προσφέρθηκε και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης και συμμετοχής στην εκδήλωση μέσω MS Teams και ΔΙΑΥΛΟΥ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους ομιλητές που ήταν ο Δρ. Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (TΜΗΥ&Π) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Δρ. Χριστόφορος Ραπτόπουλος, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο TΜΗΥ&Π.

Στις εισηγήσεις τους οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις σύγχρονες εξελίξεις στην περιοχή των Ασύρματων IoT Συστημάτων και συγκεκριμένα, στο πεδίο της Ασύρματης Μεταφοράς Ενέργειας, που αποτελεί μια δημοφιλή και εξαιρετικά ευέλικτη τεχνολογική λύση στα συστήματα και στις συσκευές του IoT. Παρουσιάστηκαν αλγοριθμικά μοντέλα και αποδοτικές υπολογιστικές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη διάφορους περιορισμούς λειτουργίας κάθε συστήματος, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ισχύος και τον περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν ορισμένες καινοτόμες smart-health εφαρμογές IoT που βασίζονται στην χρήση φορετών συσκευών (wearables), και υλοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών έργων του Ερευνητικού Εργαστηρίου IoT-Lab που λειτουργεί στο TΜΗΥ&Π (υπό τη διεύθυνση του Καθ. Σ. Νικολετσέα και στο οποίο συμμετέχει ως κύριος ερευνητής ο Δρ. Χ. Ραπτόπουλος).

Ο συντονισμός της εκδήλωσης και το καλωσόρισμα των ομιλητών έγιναν από τον Καθηγητή Βασίλη Γερογιάννη, Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και τον Καθηγητή Γεώργιο Καρέτσο, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Διαδίκτυο των Πραγμάτων».

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους.

Το πλήρες βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο YouTube:

Ακολουθεί φωτογραφικό ρεπορτάζ της εκδήλωσης: