ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Συνεργασία Τμημ. Ψηφιακών Συστημάτων με OpenUp

από | 2023-Ιαν-18 | 1ης Σελίδας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία «OpenUp – Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας», η οποία στοχεύει στην προώθηση της Εκπαιδευτικής, Επιχειρηματικής, Ερευνητικής, Πολιτιστικής, Τεχνολογικής και Επενδυτικής Καινοτομίας με την Ελλάδα, την Ευρώπη, και την Αμερική.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προτίθενται:

  • να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την τόνωση της απασχόλησης,
  • να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις,
  • να συνεργαστούν για την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας,
  • να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά προγράμματα,
  • να αναπτύξουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των δύο οργανισμών και όσων αυτοί εκπροσωπούν,
  • να συνεργαστούν για την προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, και την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • να συνεργαστούν για τον εντοπισμό ευκαιριών και προγραμμάτων χρηματοδότησης, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε Εθνικό επίπεδο, και την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο αυτών,
  • να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να πιστοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στην ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, στο πλαίσιο εκπόνησης κοινών ερευνητικών έργων, επιστημονικών δραστηριοτήτων, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και αμοιβαίως επωφελών επαγγελματικών συνεργασιών.