ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

On-line Εκδήλωση Ενημέρωσης για Μαθήματα Επιλογής, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

από | 2023-Φεβ-23 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που οργανώνεται από το ΤΨΣ με θέμα:

«Ενημέρωση για τα Μαθήματα Επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση»

την Τρίτη 28/02/2023 στις 19:00-20:00, μέσω της Πλατφόρμας  ΜS Teams.

Σε περίπτωση που ο παραπάνω σύνδεσμος δεν είναι λειτουργικος, η διεύθυνση είναι:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGUkadhKkDFRKhc0k_VvRMrLWZgTfQLXKdmqHqhfTFew1%40thread.tacv2/1665653856256?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22c51819d4-ca8e-42e4-8d72-4c7c31abbe1c%22%7d