ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πιστοποίηση με ΑΡΙΣΤΑ από ΕΘΑΑΕ για το Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

από | 2023-Απρ-30 | 1ης Σελίδας, Φοιτητικά

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα στη Λάρισα (ds.uth.gr), ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει από το 2019. Την αξιολόγηση διενήργησε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που ορίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ (www.ethaae.gr).

Το Τμήμα έλαβε την ανώτατη συνολική αξιολόγηση (επιπέδου fully compliant), η οποία και επικυρώθηκε με την απόφαση 32804/14-2-2023 του Προέδρου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.

Πλήρης αναφορά στη σχετική σελίδα: Πιστοποιήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ το Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας